Powstaje Instytut Spraw Azjatyckich

02-10-2015

W Rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego przedstawiciele uczelni wraz prof. Włodzimierzem Nykielem, rektorem UŁ spotkali się 13 lipca z Grzegorzem Schetyną, ministrem spraw zagranicznych RP; Markiem Cieślakiem, wiceprezydentem Łodzi; Pawłem Bejdą, członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Tomaszem Sadzyńskim, prezesem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Celem spotkania było omówienia zasad funkcjonowania Instytutu Spraw Azjatyckich, który powstaje w strukturze uczelni. Jego pracami pokieruje prof. Dominik Mierzejewski  z Zakładu Azji WschodniejPrzyszła placówka stanowi wspólną inicjatywą Uniwersytetu Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Urzędu Miasta Łodzi, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jej narodziny wspiera Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Powołanie Instytutu Spraw Azjatyckich jest związane z rosnącą rolą państw regionu Azji Wschodniej, zwłaszcza Chin i koniecznością monitorowania procesów zachodzących w regionie. Rosnąca liczba kontaktów, głównie z Chinami, Japonią i Koreą Południową, a w przyszłości Azją Południową i Południowo-Wschodnią, wymaga stworzenia zaplecza merytorycznego do działań władz samorządowych, centralnych oraz instytucji z otoczenia biznesu.

Instytut ma być interdyscyplinarną jednostką skupiającą pracowników naukowo-dydaktycznych UŁ, jednostek naukowo-dydaktycznych w kraju i zagranicą oraz praktyków biznesu i polityki, których zainteresowania badawcze i dydaktyczne oraz wieloletnie doświadczenia skupiają się na państwach regionu Azji Wschodniej.  

– Motto Instytutu będzie brzmiało: Think Local, Think Asia, Think Global – mówi prof. D. Mierzejewski.

Placówka ma spełniać rolę doradczą i konsultacyjną w zakresie prowadzonych działań. Instytut będzie także inicjował nawiązywanie nowych kontaktów z państwami azjatyckimi, mających służyć różnym wspólnym działaniom, zarówno na szczeblu lokalnym jak i centralnym. Będzie działał na zasadzie partnerstwa krajowego i zagranicznego. Jego partnerami będą instytucje badawcze w Polsce, Europie, państwach azjatyckich oraz Stanach Zjednoczonych. Wśród docelowych partnerów instytutu  wymienia się takie organizacje jak: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Institute for Asian Studies w Bratysławie, CEE Center for Asian Studies w Budapeszcie i Japan Business Council in Europe.

Oprac.: (sb)