Łódzko-chińskie przedsięwzięcia edukacyjne

02-10-2015

W Pałacu Biedermanna 29 czerwca odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Uniwersytetu Łódzkiego z członkami delegacji chińskiej prowincji Henan. Uwieńczyło je parafowanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Henańskim. 

Umowa podpisana; parafowane dokumenty o współpracy uczelni wymieniają prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ oraz prof. Lou Yuangong, prezydent Uniwersytetu Henańskiego (na pierwszym planie z lewej)

Fot.: Biuro Prasowe UŁ

  Spotkanie poprzedziło III Forum Regionalne Polska-Chiny, podczas którego reprezentanci prowincji Henan podpisali z przedstawicielami polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego list intencyjny. To wyjątkowe, unikatowe porozumienie na tym poziomie administracyjnym, jest rezultatem znakomitej współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z instytucjami edukacyjnymi chińskiej prowincji Henan.

   – Na podstawie dobrej współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i Zhengzhou University w prowincji Henan, obie uczelnie pracują nad utworzeniem wspólnej

jednostki edukacyjnej Chińsko-Polskiego Międzynarodowego Koledżu – Sino-Polish International College. Pomysł ten otrzymał wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie oraz władz lokalnych prowincji Henan. W ostatnim czasie otrzymaliśmy informację, że plany utworzenia tej instytucji zyskały również przychylność chińskiego wiceministra edukacji, co także świadczy o naszej widocznej obecności w prowincji Henan – informuje prof. Zofia Wysokińska, prorektor UŁ ds. współpracy z zagranicą. 

Umowa, którą podpisali prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ oraz prof. Lou Yuangong, prezydent Uniwersytetu Henańskiego, dotyczy zarówno kształcenia akademickiego jak i prowadzenia wspólnych badań naukowych. W szczególności przewiduje wymianę pracowników naukowych i nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów, tworzenie wspólnych studiów i wreszcie transfer studentów Uniwersytetu Henańskiego z pierwszego i drugiego roku studiów licencjackich na pierwszy i drugi rok studiów licencjackich prowadzonych w języku angielskim na UŁ.


  Uniwersytet Łódzki od 2012 r. realizuje intensywną współpracę z instytucjami szkolnictwa wyższego w chińskiej  prowincji Henan. W porozumieniu z uczelnią partnerską, Zhengzhou University, prowadzi kierunek ekonomia (Economics). To transfer 2+2 studentów chińskich do UŁ, który to projekt został zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej w roku 2013 i stanowi pierwszy tego rodzaju chińsko-polski projekt edukacyjny zatwierdzony przez chiński resort edukacji. Tylko w tym roku akademickim, korzystając z tego programu studia na UŁ rozpocznie 36 młodych Chińczyków.  W samej Prowincji Henan Uniwersytet Łódzki podpisał do tej pory umowy o współpracy z: Zhengzhou University, Henan University of Technology i Zhengzhou Institute of Aeronautical Industry Management. Trwają też rozmowy dotyczące zawarcia porozumień z Zhengzhou Institute of Light Industry i Huanghuai University.

  Warto dodać, że Uniwersytet Łódzki współpracuje jeszcze z szesnastoma uczelniami wyższymi w innych miastach i prowincjach Chińskiej Republiki Ludowej.

  Oprac.: (sb)