Nagroda Premiera

02-10-2015

Ogłoszono nazwiska naukowców, którym przyznano Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2014.

Wśród laureatów nagród za wyróżnione rozprawy doktorskie znalazła się dr Małgorzata Kostrzyńska z Katedry Pedagogiki Społecznej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Nagrodę Prezesa Rady Ministrów przyznano jej za pracę nt. Proces stowarzyszania się w kontekście mieszanych sytuacji społecznych, na przykładzie bezdomności, której promotorem jest prof. Ewa Marynowicz-Hetka.

Oprac.: (sb)