Praktyka zawodowa przepustką na uczelnię

02-10-2015

Senat Uniwersytetu Łódzkiego, na posiedzeniu 15 czerwca jednogłośnie przyjął uchwałę o Potwierdzaniu Efektów Uczenia się (PEUS). Wydziały uczelni, zainteresowane wprowadzeniem tego systemu, będę mogły proponować kandydatom na studentów, mającym odpowiednią praktykę zawodową, przyjęcie na studia w specjalnym trybie i zwolnienie ich z części zajęć.

Tym rozwiązaniem mogą być szczególnie zainteresowane osoby, które uczą się pozaformalnie, tzn. poza systemem szkolnictwa wyższego, np., na kursach i szkoleniach w pracy zawodowej oraz poprzez samodzielne kształcenie zdalne (e-learning). Wymogiem formalnym jest posiadanie pięcioletniej (studia II stopnia) albo trzyletniej (studia I stopnia) praktyki zawodowej.

– Ta uchwała to rewolucyjny krok w stronę efektywnego, praktycznego uznania, że uczymy się przez całe życie i że uczenie się zdarza się wszędzie. Dlaczego ktoś, kto przepracował jako księgowy dziesięć lat bez formalnych kwalifikacji, nie mógłby takich kwalifikacji uzyskać w trybie przyspieszonym? Dotychczas nie było to możliwe, taki dobrze wykształcony pozaformalnie praktyk musiał przechodzić całą drogę edukacji formalnej – informuje prof. Jarosław Płuciennik, prorektor UŁ ds. programów i jakości kształcenia.

Ważną cechą tej uchwały jest wpisanie w uczelniany system zasady dobrowolności wydziałów. Władze każdego z wydziałów zdecydują bowiem, które kierunki będą potwierdzały efekty uczenia się i przyjmowały na płatne studia w specjalnym trybie.

 – Dodatkowym atutem przyjętego przez Senat UŁ rozwiązania jest to, że wśród [pracowników odpowiadających na wydziałach za proces potwierdzania efektów uczenia się oraz za proces weryfikacji wiedzy i umiejętności, znajdą się osoby z tzw. otoczenia społeczno-gospodarczego, ludzie z doświadczeniem praktycznym, znający realne warunki pracy potencjalnych kandydatów na studia w tym szczególnym trybie – uzupełnia swą wypowiedź prof. J. Płuciennik.

Oprac.: (sb)