Awans uniwersytetu

02-10-2015

W tegorocznym rankingu polskich uczelni akademickich, przygotowanym przez kwartalnik edukacyjny Perspektywy, Uniwersytet Łódzki znalazł się na szesnastym  miejscu wśród tych szkól wyższych i na miejscu szóstym wśród polskich uniwersytetów. To najwyższy awans wśród publicznych uczelni. 

W roku ubiegłym UŁ został sklasyfikowany na dwudziestym pierwszym miejscu spośród wszystkich ujętych w rankingu polskich uczelni. Przypomnijmy, że w roku 2013 był na miejscu dwudziestym trzecim, a w 2012 roku na dwudziestym czwartym i na ósmej pozycji wśród uniwersytetów.

– Ten awans w rankingu Perspektyw  bardzo nas cieszy. Widać, że działania władz uniwersytetu i poszczególnych wydziałów przynoszą już pierwsze rezultaty. Będziemy kontynuować rozpoczęty kilka lat temu proces reformowania naszej uczelni, gdyż obecna pozycja wśród uniwersytetów nie oddaje w pełni naszych ambicji – powiedział prof. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Ponadto w tegorocznym zestawieniu rankingu dotyczącym warunków kształcenia, Uniwersytet Łódzki z dwudziestego piątego miejsca awansował na miejsce dziewiętnaste. W kategorii potencjał naukowy uniwersytet  przesunął się więc o dwa miejsca, z pozycji dwudziestej na osiemnastą. Pod względem prestiżu wśród kadry akademickiej zajął miejsce siedemnaste, awansując na nie z pozycji dwudziestej pierwszej.

Oprac.: (sb)