Marketing kultury i miast

07-10-2015

Rola instytucji kultury i wydarzeń kulturalnych w marketingu miast i regionów stanowiła tematykę międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji europejskiego programu Campus Culturae, która odbyła się w Łodzi w dniach 29-30 maja.

Skan plakatu konferencyjnego

Fot.: archiwum konferencji

Jej celem było omówienie wyzwań strategicznych, przed jakimi stają dzisiaj menedżerowie instytucji kultury oraz organizatorzy imprez i spotkań kulturalnych w kontekście budowania wyrazistych marek miast i regionów. W obradach uczestniczyli  naukowcy i animatorzy kultury z Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Austrii, Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii zajmujący się różnymi aspektami zarządzania i marketingu instytucji kultury, jak i praktycy reprezentujący polskie instytucje kultury oraz inkubatory kultury.

Gościem specjalnym konferencji był Michael Duscher,  szef marketingu kompleksu wiedeńskich muzeów MuseumsQuartier, który podzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie tworzenia strategii nowoczesnej instytucji kultury z szerokim wykorzystaniem narzędzi marketingu oraz innowacyjnych form komunikowania się z otoczeniem.

W dyskusji sporo uwagi poświęcono hiszpańskiemu Guggenheim Bilbao, jednemu z najbardziej znanych na świecie muzeów, w kontekście wpływu tej placówki na postrzeganie miasta oraz na budowanie jego międzynarodowej marki. Wśród wydarzeń kulturalnych, ważnych także dla Łodzi, omawiano belgijskie doświadczenia Europejskiego Stowarzyszenia Festiwali Komiksu w Brukseli oraz wpływ międzynarodowych festiwali  światła na postrzeganie i prestiż miast.

Na zdjęciu od lewej; Michael Duscher z MuseumQuartier i prof. Tomasz Domański z UŁ

Fot.: archiwum konferencji


Specjalną sesję poświęcono roli instytucji kultury nowej generacji oraz przemysłów kreatywnych w budowaniu marki Łodzi oraz marek innych polskich miast. Podczas tej sesji poddano analizie wyzwania oraz dylematy strategiczne centrów kultury i nauki nowej generacji oraz przemysłów kreatywnych. Punktem odniesienia dla łódzkiego EC1 uczyniono warszawskie Centrum Nauki Kopernik oraz model biznesowy szczecińskiego Inkubatora Kultury. Koncepcja EC1 Łódź Miasto Kultury  analizowana była w kontekście całego procesu rewitalizacji tego historycznego obiektu i jego adaptacji na cele kulturalno-artystyczne. W dyskusji wzięli udział menedżerowie poszczególnych instytucji oraz osoby odpowiedzialne za kierowanie działami marketingu instytucji kultury.

Osobną sesję poświęcono analizie roli projektów Europejskiej Stolicy Kultury w marketingu miast, z naciskiem na doświadczenia Wrocławia oraz innych ośrodków europejskich, pełniących w przeszłości tę rolę. Pozwoliło to na uzyskanie szerszej perspektywy w spojrzeniu na funkcję i znaczenie wydarzeń kulturalnych dużej skali w marketingu miasta na przykładzie wybranych Europejskich Stolic Kultury.

Dyskusja w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

Fot.: archiwum konferencji

Obrady zakończyła dyskusja panelowa w łódzkim Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Była ona poświęcona roli instytucji kultury w zachowaniu pamięci o miejscu i o jego tożsamości wielokulturowej. Dyskutowano na temat edukacyjnej funkcji instytucji kultury i roli mediów społecznościowych w prowadzeniu dialogu z otoczeniem. W dyskusji uczestniczyli także przedstawiciele dyrekcji łódzkiego ms2, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana oraz Muzeum Miasta Łodzi.

Konferencję zorganizowała Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji Wydziału Studiów Międzynarodowych  i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynatorem projektu ze strony polskiej jest prof. Tomasz Domański z UŁ.

Tomasz Domański