Odznaczenia i wyróżnienia

02-10-2015

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z okazji wręczenia odznaczeń państwowych, wyróżnień uczelnianych i nagród odbyło się 25 maja w Auli im. prof. Wacława Szuberta. Zakończyło ono cykl spotkań, konferencji i ważnych uroczystości przygotowanych w roku jubileuszu siedemdziesięciolecia uczelni.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski z rąk Jolanty Chełmińskiej, wojewody łódzkiej, otrzymuje prof. Ryszard Piasecki

Fot.: ŁUW

W okolicznościowym wystąpieniu  prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ, powiedział, m.in.: – Z okazji obchodów siedemdziesięciolecia Uniwersytetu Łódzkiego wszystkim  pracownikom dziękuję za wkład w rozwój naszej uczelni, życzę powodzenia, sukcesów i zadowolenia z pracy, studentom satysfakcji ze studiowania, jak najlepszych wyników w nauce oraz wytrwałości w realizacji  zamierzeń życiowych. Niech wspólna praca przyczynia się do powiększenia dorobku i umocnienia pozycji i prestiżu naszego uniwersytetu (pełny tekst wystąpienia w dalszej części tego numeru).

Następnie pracownikom UŁ wręczone zostały odznaczenia państwowe: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. dr hab. Ryszard Piasecki, Złoty Krzyż Zasługi prof. nadzw. dr hab. Mariusz Plich, Srebrny Krzyż Zasługi prof. nadzw. dr hab. Wojciech Nowak. Ponadto blisko sto sześćdziesiąt osób otrzymało Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę (listy w tym wydaniu).

Medalami Universitas Lodziensis Merentibus (Za Szczególne Zasługi dla UŁ) uhonorowano: prof. dr hab. Wiesławę Rudnicką z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska,prof. dr hab. Władysława Milo z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, prof. dr hab. Elizę Małek z Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Bronisławę Kopczyńską-Jaworską z Wydziału Filozoficzno-Historycznego, dr hab. Michała Majewskiego z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

Medale Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel Uniwersytetu Łódzkiego) otrzymali: prof. Peter Schreiner oraz prof. Sascha Feuchert z Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy), prof. Krzysztof Kurdyka z Universite

de Savoie (Francja), prof. Charles Olson z Uniwersytetu Maryland (USA).

Beata Burska-Ratajczyk odbiera dyplom doktora habilitowanego z rąk prof. Włodzimierza Nykiela, rektora UŁ

Fot.: Centrum Promocji UŁ

Nagrody Naukowe Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego wręczono: mgr Katarzynie Zawadzkiej i dr. Michałowi Bijakowi (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), mgr. Arturowi Modlińskiemu (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych), dr Grażynie Wietesce (Wydział Zarządzania), mgr Mariol Brycht (Wydział Chemii), dr Julianowi Sitarkowi (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej), mgr. Przemysławowi Szewsowi (Wydział Filologiczny), dr Bartoszowi Kaczorowskiemu (Wydział Filozoficzni-Historyczny).


Tego samego dnia w godzinach popołudniowych, również w Auli im. prof. Wacława Szuberta, odbyły się uroczyste promocje habilitacyjne (lista pięćdziesięciu trzech doktorów habilitowanych w dalszej części tego numeru) i doktorskie (wręczono siedemdziesiąt cztery dyplomy).

  S.B.