Siedemdziesiąt lat Łodzi akademickiej

02-10-2015

W zrewitalizowanym gmachu byłej elektrociepłowni EC1 w Nowym Centrum Łodzi odbyło się 23 maja wspólne uroczyste posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), zrzeszającej ponad sto uczelni publicznych i niepublicznych mających prawo nadawania stopnia naukowego doktora oraz senatów łódzkich uczelni publicznych, zwołane z okazji  siedemdziesięciolecia Łodzi akademickiej.

Uroczyste posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz senatów łódzkich uczelni publicznych  w EC1

Fot.: CP UŁ

W tym okresie z miasta przemysłowego Łódź przekształciła się w znaczący ośrodek akademicki, mający ponad sto tysięcy studentów i dysponujący kadrą tysięcy znakomicie przygotowanych pracowników naukowych.

Jubileuszowe spotkanie otworzył i prowadził prof. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych.

W swym wystąpieniu Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi powiedziała, m.in.: – Refleksja historyczna wskazuje na ogromny, naukowy skok Łodzi w okresie powojennym. Bez odległych tradycji stworzyliśmy Łódź akademicką, którą możemy szczycić się nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Za ten olbrzymi wkład intelektualny, za pracę którą włożyliście zarówno państwo, jak i poprzednie pokolenia budujące Łódź akademicką, chciałam z całego serca podziękować.

Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego dodał: – Chciałbym życzyć, aby w kolejnych latach Łódź akademicka zmieniała się w okręt, który popłynie do przodu, mimo różnych przeciwnych wiatrów i silnych fal. Niech akademicka Łódź pokonuje wszelkie trudności i wiecznie trwa!

Z kolei rektor UŁ podkreślił: – Nasze uczelnie zmieniły charakter miasta. Wystarczy zajrzeć do roczników statystycznych, które pokazują jakie jest zatrudnienie w przemyśle, a jaka jest liczba studentów i pracowników naukowych. Łódzkie uczelnie, należące do najlepszych w kraju, zyskały prestiż i uznanie w skali międzynarodowej, a samo miasto należy do najsilniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Największą uczelnią w regionie jest Uniwersytet Łódzki, zarazem największy pracodawca w mieście, zatrudniający ponad trzy tysiące siedemset osób, kształcący dziś ponad trzydzieści osiem tysięcy studentów, w tym ponad tysiąc pięciuset  słuchaczy zagranicznych.

Uroczystość uświetnił występ Chóru Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Obchody jubileuszu siedemdziesięciolecia Łodzi akademickiej odbywały się pod honorowym  patronatem Bronisława Komorowskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  Oprac.: (sb)