Inauguracja jubileuszu i światowy zjazd absolwentów

05-10-2015

Centralne obchody jubileuszu siedemdziesięciolecia Uniwersytetu Łódzkiego zainaugurował 21 maja uroczysty koncert symfoniczny w Filharmonii Łódzkiej z udziałem władz uczelni i znamienitych gości: przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, władz województwa łódzkiego i miasta Łodzi, a także reprezentantów łódzkiego środowiska naukowego i wybitnych absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego.

Sounds from Vienna – uroczysty koncert symfoniczny w Filharmonii Łódzkiej

Fot.: CP UŁ

Koncert, pod nazwą Sounds from Vienna otworzył prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ. Jako solista (wiolonczela) i dyrygent, wraz z Orkiestrą Symfoniczną FŁ,  wystąpił Ivan Monighetti. Spotkanie w filharmonii zainaugurowało też, towarzyszący jubileuszowi UŁ, Światowy Zjazdem Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego, który trwał do 24 maja i składał się z dwóch części; oficjalnej i integracyjno-rozrywkowej.

Forum: Uniwersytet wobec wyzwań XXI wieku

W części oficjalnej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ odbyło się Forum: Uniwersytet wobec wyzwań XXI wieku. Rozpoczęło je wystąpienie dr. Jana Sadlaka,  od roku 2009 prezydenta IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence –  międzynarodowej organizacji skupiającej twórców rankingów uczelni wyższych. Gośćmi specjalnymi sesji plenarnej forum  byli: prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; Jeremi Mordasewicz, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan oraz znakomici absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego pracujący obecnie na amerykańskich uczelniach: prof. Witold K. Surewicz, biofizyk, biochemik prowadzący zaawansowane badania nad chorobą Alzheimera w Case Western Reserve University (Cleveland) oraz prof. Katarzyna Dziwirek,  dyrektor Instytutu Slawistyki na University of Washington (Seattle). Moderatorem był prof. Zbigniew Rau z Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Obrady jednego z paneli podczas Forum: Uniwersytet wobec wyzwań XXI wieku

Fot.: CP UŁ

Podczas forum odbyły się też cztery panele dyskusyjne z udziałem wybitnych absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego. Panel nt. Łódzka szkoła ekonomii. Wkład UŁ w kształtowanie polskiej polityki gospodarczej poprowadził prof. Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego. Moderatorem panelu nt. Innowacje i technologie informacyjne. Jak wolny dostęp do wiedzy zmieni(a) uniwersytety? był Jarosław Kroc, prezes Zarządu Accenture Polska. Pozostałe dwa panele poświęcono  wyzwaniom i zagrożeniom biologii u progu XXI wieku (moderator: prof. Jan Konopacki, kierownik Katedry Neurobiologii UŁ) oraz miejscu humanistów w świecie korporacji (moderator: prof. Krystyna Pietrych, kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Badań Humanistycznych UŁ). Forum zakończył Uniwersytecki Bal Absolwenta na Wydziale Zarządzania UŁ.

Na program drugiej części Światowego Zjazdu Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego złożyły się, m.in., spotkania po latach na macierzystych wydziałach uczelni, wspomnienia, dyskusje, wycieczki po wydziałach – a także liczne pokazy, prezentacje, zawody sportowe oraz happening na terenie kampusu akademickiego.

Nostalgiczny spacer po Lumumbowie

Tuż po zakończeniu uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego,  w godzinach południowych 24 maja na Osiedlu Akademickim, popularnym Lumumbowie, rozpoczął się, wspomniany wcześniej, happening, podczas którego w bardziej swobodnej atmosferze i niekonwencjonalnej formie zaprezentowane zostały dzieje i życie uczelni obchodzącej jubileusz siedemdziesięciolecia.

Miejsce nie było wybrane przypadkowo, bowiem od momentu powstania osiedla ogniskowały się w nim studencka codzienność i kultura akademicka. Happening rozpoczął się wędrówką pieszą sprzed stołówki studenckiej na Lumumbowie. Był to swego rodzaju rajd wspomnieniowy połączony z barwnymi opowieściami jego uczestników, nawiązującymi do studenckich zwyczajów, obyczajowych ciekawostek czasów minionych, narosłych przez lata anegdot  i legend. Wspominki te, przytaczane w formie przypominającej szlachecką gawędę, dotyczyły nie tylko osiedla, ale również mało znanych historii związanych z postaciami akademickich wykładowców, zdawaniem egzaminów  oraz interesującymi, często humorystycznymi wydarzeniami z życia uniwersytetu.

Spacer po Lumumbowie prowadzi Krzysztof Skiba (pierwszy z lewej), pierwszy z prawej Jacek Jędrzejak (Dżej Dżej); w głębi, na drugim planie od lewej, prorektorzy UŁ: prof. Antoni Różalski prof. Jarosław Płuciennik

Fot.: CP UŁ
Narratorem spaceru był Krzysztof Skiba, były student kulturoznawstwa UŁ i były mieszkaniec Lumumbowa, uczestnik wielu artystycznych działań, nie tylko zresztą na osiedlu. Uczestnikiem happeningu był także Dżej Dżej, czyli Jacek Jędrzejak, były mieszkaniec osiedla i były student filologii polskiej. Obywaj artyści znani są jako liderzy zespołu BIG CYC.

Spacer zakończył się wspólnym grillowaniem w miejscu, w którym niegdyś stało nieistniejące już kino Studio.


Światowy Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego stanowił nie tylko znakomitą okazję nie tylko do spotkania po latach i integracji wychowanków uczelni, lecz również do refleksji na jej historią i perspektywami dalszego rozwoju.

Oprac.: (sb)