Intelligenti pauca

21-04-2015

Intelligenti pauca

Alienis perimus exemplis: sanabimur, separemur modo a coetu – Gubimy się, jeśli naśladujemy innych: wrócimy do zdrowia, jeśli tylko oddzielimy się od tłumu

(Seneka)

Hoc primum sentio nisi in bonis amicitiam esse non posse – Przede wszystkim  sądzę, że przyjaźń może istnieć tylko pomiędzy ludźmi dobrymi

(Cyceron)

Quos deus vult perdere, prius dementat – Kogo bóg chce zgubić, temu odbiera  rozum

(z Eurypidesa)

Conscientia mille testes – Sumienie wystarcza za tysiąc świadków

(Kwintylian)

Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus – Kiedy jesteśmy zdrowi, łatwo przychodzi nam dawać chorym dobre rady

(Terencjusz)

Aut viam inveniam aut faciam – Albo znajdę drogę, albo ją sobie utoruję

(Hannibal)

Fides sine operibus mortua est – Wiara bez uczynków jest martwa

(św. Jakub)

Ferox gens nullam vitam rati sine armis esse – Dziki lud, który uważa, że nie ma życia bez broni

(Liwiusz)

In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi in angulo cum libro – Wszędzie  szukałem spokoju i nie znalazłem go nigdzie, tylko w zaciszu, gdy czytałem książkę

(Tomasz z Kempis)

Semel emissum volat irrevocabile verbum – Słowo raz wypowiedziane, nie powraca

  (Horacy)

Wybrali i oprac.:

Katarzyna Chiżyńska
Jakub Pokusa