W skrócie

30-04-2015

W Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego 19 lutego odbył się wernisaż wystawy Ex libris. Piękno małej formy graficznej. Znaki książkowe, druki ulotne ze zbioru Amilkara Kosińskiego z udziałem właściciela prezentowanej kolekcji. Ponad pięćdziesiąt osób zgromadzonych na wernisażu miało okazję nie tylko obejrzeć ciekawe eksponaty, ale także porozmawiać o poszczególnych znakach i ich historii. Ekspozycję czynna była do 20 marca.


Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych UŁ 26 lutego zorganizowało w Pałacu Biedermanna interdyscyplinarny wykład prof. Ryszarda W. Kluszczyńskiego nt. Art & Science Meeting. O współczesnych relacjach między sztuką, nauką i technologią.


Łódzka Katedra Historii Bizancjum podjęła współpracę redakcyjną z renomowanym czasopismem Byzantinische Zeitschrift, jednym z najstarszych i najważniejszych periodyków bizantynistycznych w Europie. Począwszy od 108. rocznika, łódzcy bizantyniści (dr Andrzej Kompa, dr Kirił Marinow, prof. Mirosław Leszka) będą przygotowywali polską część bieżącej, międzynarodowej bibliografii bizantynologicznej, która stanowi integralną część wszystkich woluminów czasopisma.


Wydziale Zarządzania UŁ 3 marca odbyła się kolejna edycja prezentacji kół naukowych i organizacji studenckich.


W Pałacu Biedermanna 5 marca odbył się wykład  nt. Polskie dylematy w obliczu kryzysu cywilizacji zachodniej wygłoszony przez dr. Jakuba Wiśniewskiego, ambasadora, stałego przedstawiciela RP przy OECD w Paryżu, absolwenta Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ.


Podczas XVIII Łódzkich Targów Edukacyjnych, które odbyły się 5 i 6 marca w Hali Expo-Łódź, Uniwersytet Łódzki zorganizował specjalne warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych promujące studia na UŁ.


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego uhonorował prof. Mariana Niedźwiedzińskiego z Katedry Informatyki Ekonomicznej UŁ Medalem XXX- lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Medal stanowi wraz uznania dla  znaczącego wkładu merytorycznego i organizacyjnego profesora w rozwój i upowszechnianie Informatyki oraz budowanie społeczności informatycznej w Polsce, szczególnie zaś w regionie łódzkim.


Jednym z elementów V Festiwalu Kultury Buddyjskiej Przestrzeń umysłu była wystawa fotograficzna Oświecenie 3D otwarta 9 marca w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Złożyła się na nią kolekcja zdjęć wszystkich rodzajów stup z różnych zakątków świata. Załączone do fotografii plansze tekstowe przybliżały proces powstawania tych wyjątkowych budowli, różnorodność ich form, objaśniały też  symbolikę oraz znaczenie wspomnianych konstrukcji. Stupy tybetańskie nie są zwyczajnymi budowlami. To trójwymiarowe modele oświecenia. Wieloznaczne, bogate, pełne mocy. Symbolizują, m.in., budowę materii, elementy wszechświata, nauki Buddy wiodące do stanu całkowitego przebudzenia umysłu, wspólnotę praktykujących, wreszcie stopnie duchowego rozwoju i doskonałe właściwości umysłu, takie jak nieograniczona miłość, współczucie, radość oraz równowaga.


Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum UŁ przygotowało 11 marca w Pałacu Biedermanna wykład otwarty nt. Produkcja oliwy w rzymskiej i bizantyńskiej Syro-Palestynie. 1000 lat tradycji, który wygłosił dr hab. Tomasz Waliszewski, dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.


W tegorocznej edycji Ranking Web of Repositories Repozytorium UŁ prowadzone przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego znalazło się na czwartym miejscu w Polsce, zajmując jednocześnie 607 miejsce na świecie. W ubiegłym roku zarejestrowano wzrost publikacji udostępnionych w RUŁ aż o 60 proc..


Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego i Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi zorganizowały 13 marca w siedzibie BUŁ spotkanie z dr Joanną Hrk, autorką książki Jedność sztuki, jedność teatru. Jest to publikacja naukowa, wydana z okazji 66-lecia Teatru Lalek Arlekin, omawiająca ewolucję teatralnej sztuki plastycznej w odniesieniu do globalnych zjawisk artystycznych i kulturalnych – na podstawie scenografii, lalek i plakatów Arlekina.


W siedzibie American Corner 20 marca odbył się wykład dr. Przemysława Damskiego nt. stosunków amerykańsko-brytyjskich na przełomie XIX i XX wieku. Wykład był  połączony z promocją książki Stosunki brytyjsko-amerykańskie w dobie prezydentury Theodore’a Roosevelta (1901–1909).


W cyklu wykładów eksperckich Absolwent VIP 26 marca wykład nt.: Moralność kapitalizmu na przykładzie działalności firmy Amcor Ltd. wygłosił Jerzy Czubak, członek kierownictwa Amcor Ltd., dyrektor operacyjny Amcor Tobacco Packaging. Grupa Amcor jest jednym z dwóch największych producentów opakowań na świecie. Koncern ma w Łodzi trzy zakłady produkcyjne i jest jednym z największych inwestorów zagranicznych, który nie tylko inwestuje w Łodzi w najnowocześniejszy park maszynowy, ale też lokuje tu swoje centrum badawczo-rozwojowe.


Gabinet Archeologii Śródziemnomorskiej Instytutu Archeologii UŁ zorganizował 24 marca w audytorium Instytutu Archeologii gościnny wykład Michaela Vickersa nt. Greek and Roman Cyrenaica.


Marzec był Miesiącem historii kobiet. Z tej okazji American Corner  zorganizowało w swej siedzibie 25 marca spotkanie z dr Magdaleną Pol z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nt. Pierwsze damy USA.

Wybrał i oprac.: (sb)