Uczelniana książnica w statystyce

21-04-2015

W minionym roku Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego odnotowała ponad trzydzieści trzy tysiące czytelników, którzy odwiedzili ją blisko pół miliona razy. W tym czasie zaobserwowano wzrost zainteresowania udostępnianymi materiałami aż o dwadzieścia procent.

Czytelnicy uczelnianej książnicy skorzystali z ponad miliona siedmiuset  woluminów. Zwiększyło się również wykorzystanie e-zasobów – biblioteka zarejestrowała ponad 650 tys. udostępnień (wzrost o osiemnaście w stosunku do roku 2013).

W ciągu roku zbiory BUŁ powiększyły się o blisko trzydzieści tysięcy  woluminów, a w Repozytorium UŁ oraz Bibliotece Cyfrowej UŁ zdeponowano blisko pięć tysięcy nowych publikacji elektronicznych różnego typu. Jeśli chodzi o repozytorium jest to ponad 2,5 tys. nowych materiałów, co stanowi wzrost o sześćdziesiąt procent w stosunku do roku 2013.

Oprac.: (sb)