Nagroda imienia Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

22-04-2015

W roku siedemdziesięciolecia uczelni Uniwersytet Łódzki ustanowił ogólnopolską Nagrodę naukową za wybitne dzieło z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych. Jej celem ma być podkreślanie znaczenia badań humanistycznych w nauce, a także zaznaczyć nieocenioną rolę humanistyki w kształtowaniu ludzkiej myśli, w życiu każdego człowieka i rozwoju społeczeństwa.

Fot.: filolog.uni.lodz.pl

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody, która przyznawana będzie corocznie, jest Uniwersytet Łódzki. Jej wartość, określona w złotych polskich, podawana będzie do wiadomości każdorazowo przy ogłoszaniu kolejnych edycji. W obecnej, pierwszej edycji konkursu, ma wynieść  pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Nagrodę przyznaje kapituła, w skład, której wchodzą: prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, przewodniczący, rektor UŁ; prof. dr hab. Grzegorz Gazda (UŁ), prof. dr hab. Ryszard Kleszcz (UŁ), prof. dr hab. Anna Legeżyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka (Polska Akademia Nauk), prof. dr hab. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).

Patronem przedsięwzięcia jest prof. Tadeusz Kotarbiński: wybitny uczony, humanista, filozof, znakomity nauczyciel, człowiek głębokiej refleksji i szerokiego spojrzenia na historię ludzkiej myśli i jej wpływ na losy społeczeństw. Profesor był pierwszym rektorem UŁ. Ukształtował model pracy naukowej łódzkich uczonych, zgromadził wokół siebie grono wybitnych nauczycieli, wykształcił znakomitych naukowców.

Odegrał niezwykłą rolę w rozsławianiu polskiej myśli w świecie.

Oprac.: (sb)