Retoryka w dyskursie medialnym

21-04-2015

Retoryka i jej dziennikarsko-medialne zastosowania to tytuł ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej 3 marca na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przez Katedrę Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

W sesji wzięli udział przedstawiciele łódzkiego środowiska naukowego, goście z innych ośrodków, m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Retorycznego oraz dziennikarze. Piotr Borowski z łódzkiej redakcji TVN mówił, np., o wymogach retorycznych w telewizyjnych gatunkach dziennikarskich.

Uczestnicy sesji podejmowali kwestie różnorodnych aspektów retoryki w odniesieniu do dziennikarsko-medialnej rzeczywistości z pozycji odmiennych metodologii: retoryki stosowanej (praktycznej) w mediach i mediów, werbalnej i wizualnej.  Marek Ostrowski prowadził rozważania na temat zagadnień prawdy i poprawności w kontekście retoryki w dyskursie medialnym. Ksiądz Rafał Leśniczak omawiał przemówienia włoskich polityków z punktu widzenia zastosowanych w nich środków perswazyjnych. Bogumiła Fiołek-Lubczyńska analizowała retorykę afektywną (patos i topikę) w twórczości dokumentalisty Andrzeja Fidyka. Mówiono również o retorycznych aspektach popularyzacji naukowej (Maria Załęska), retorycznych zabiegach w tematycznych odmianach dziennikarstwa prasowego (Barbara Bogołębska), języku nienawiści w dyskursie medialnym – debacie publicznej (ks. Michał Drożdż), o triadzie retorycznej w sylwetce prasowej (Monika Worsowicz), o retoryce militarnej w tytułach prasowych (Marek Kochan), o newsie telewizyjnym jako akcie retorycznym (Barbara Sobczak), o retorze w telewizji oraz wspólnych cechach przekazu retorycznego i telewizyjnego (Agnieszka Kampka) a także o dowodzeniu w sportowych komentarzach prasowych (Rafał Siekiera).

Obradom towarzyszyły ożywione dyskusje. Konferencja stanowiła element obchodów 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego.

Paulina Czarnek