Relacje transatlantyckie i bezpieczeństwo Europy

24-04-2015

Doktor Liam Fox, znany brytyjski polityk, 18 lutego odwiedził Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie wygłosił wykład na temat zagrożeń współczesnego świata.

Wykład wygłasza dr Liam Fox (z lewej); obok prof. Tomasz Domański

Fot.: Emila Wlaźlak

Spotkanie z brytyjskim gościem cieszyło się ogromnym zainteresowaniem nie tylko słuchaczy Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, zarówno polskich jak i licznie przybyłych obcokrajowców, ale także kadry naukowej i studentów całego Uniwersytetu Łódzkiego. Powód był zrozumiały, bowiem Liam Fox jest jednym z najważniejszych polityków Wielkiej Brytanii. Od roku 1992 roku  deputowany do Izby Gmin, w latach 2005–2010 minister obrony w gabinecie cieni Davida Camerona, a w latach 2010–2011 minister obrony.

Tematem wykładu były, między innymi, kwestie przyszłości relacji transatlantyckich oraz bezpieczeństwa Europy w kontekście wojny na Ukrainie. Ta ostatnia kwestia niemal całkowicie zdominowała drugą część spotkania, a więc pytania uniwersyteckich nauczycieli akademickich i studentów kierowane do gościa łódzkiej uczelni.

Spotkanie, zorganizowane przez Katedrę Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Koło Naukowe Expressis Verbis, prowadził prof. Tomasz Domański, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ.


Wizyta Liama Foxa stanowiła element programu Katedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, zgodnie z którym zaprasza ona na wykłady gościnne teoretyków i praktyków ze świata polityki, dyplomacji i wojskowości. W roku 2014 na zaproszenie tej katedry na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ gościli, między innymi, Samad Ali Lakizadeh, ambasador Iranu w Polsce oraz płk David Mizrachin, attache wojskowy Ambasady Państwa Izrael w naszym kraju.