Najlepsze prace magisterskie

21-04-2015

Komisja Konkursowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi ogłosiła wyniki VII Edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych obronione w roku akademickim 2013/2014.

Pierwsze miejsce zdobyła Izabela Osieja za pracę magisterską nt. Wpływ globalizacji na rozwój Brazylii. Promotor – dr hab. Maciej Kozłowski.

Drugie lokatę uzyskał Konrad Brodel za pracę magisterską nt. Analiza oddziaływania zmian stopy podatkowej na proces kształtowania się szarej strefy w Polsce.  Promotor – dr hab. Iwona Konarzewska.

Miejsce trzecie przyznano ex aeqo: Szymonowi Wójcikowi za pracę magisterską nt. Analiza następstw szoku inflacyjnego z wykorzystaniem modeli DSGE (promotor – dr Paweł Baranowski) i Jolancie Jędrzejewskiej za pracę magisterską nt. Sektor MSP w gospodarce polskiej i wybranych krajach Unii Europejskiej – analiza porównawcza (promotor – dr hab. Maciej Kozłowski).

Oprac.: (sb)