Uczelnia dla biznesu ekoodpowiedzialnego

21-04-2015

Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu jest nowym przedsięwzięciem Uniwersytetu Łódzkiego realizowanym przy wykorzystaniu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (Rozwój Polskich Uczelni). Głównym celem projektu jest stworzenie studiów II stopnia, które uzupełnią cykl kształcenia na studiach licencjackich lingwistyka dla biznesu.

Jest to odpowiedź na potrzeby pracodawców współpracujących z UŁ w Radzie Biznesu i Pracodawców Wydziału Filologicznego  i poszukujących wysoko wykwalifikowanych pracowników. Strategie biznesowe większości tych firm mają wpisane działania na rzecz poszanowania środowiska naturalnego. Stąd też program nowego kierunku studiów zakłada zwiększenie świadomości proekologicznej przyszłych pracowników. Studenci zdobędą wiedzę w zakresie, m.in. zmniejszenia zanieczyszczeń powodowanych przez przemysł, wprowadzania w przedsiębiorstwach odnawialnych źródeł energii, recyclingu czy organizowania tzw. zielonych miejsc pracy.

Ponadto zakłada się ciągłą współpracą z przyszłymi pracodawcami. W fazie przygotowań będzie to ankieta dotycząca potrzeb przedsiębiorstw, konsultacje, spotkania fokusowe nt. poszczególnych elementów programu kierunku studiów: specjalizacji, modułów oraz treści poszczególnych zajęć, w których wiedza z zakresu zarządzania, lingwistyki, IT, CSR i komunikacji łączona będzie z tematyką ekologiczną.

W ofercie kształcenia znajdą się przedmioty przygotowujące studentów do pracy i do zarządzania ekoodpowiedzialnym biznesem. Również organizacja zajęć odpowiadać ma zasadzie poszanowania środowiska: część treści przedmiotów znajdzie się na platformie e-learningowej, a studenci będą mieli bezpośredni dostęp do materiałów dydaktycznych bez konieczności ich kopiowania. Program kształcenia, plan studiów oraz podręczniki do języka komunikacji biznesowej i języków specjalistycznych uwzględniać mają podniesienie świadomości społecznej w zakresie zachowań proekologicznych.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Wydział Filologiczny we współpracy z Biurem Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych UŁ.

Oprac.: (sb)