Łodzinie we władzach Komisji Bizantynologicznej

21-04-2015

Profesor Maciej Kokoszko, kierownik Katedry Historii Bizancjum, dyrektor Centrum Ceraneum Uniwersytetu Łódzkiego wybrany został na przewodniczącego Komisji Bizantynologicznej przy Polskim Towarzystwie Historycznym, poprzednio funkcjonującej w strukturze Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN.

Jest to największe gremium naukowe, zrzeszające blisko stu polskich bizantynistów. Sekretarzem Komisji Bizantynologicznej w nowej kadencji będzie dr Andrzej Kompa, również z Katedry Historii Bizancjum UŁ.

Oprac.: (sb)