Intelligenti pauca

08-01-2018

Humanum amare est, humanum autem ignoscere – Rzeczą ludzką jest kochać i rzeczą ludzką wybaczać

(Plaut)

Ira sine viribus vana est – Próżny jest gniew bezsilnego

(Liwiusz)

Summum ius, summa iniuria – Najwyższe prawo, najwyższą niesprawiedliwością

(Cyceron)

Vos vestros servate, meos mihi linquite mores – Służcie swoim obyczajom, a mnie zostawcie moje

(Petrarka)

Leve fit, quod bene fertur, onus – Ciężar staje się lżejszy, gdy jest niesiony właściwie

(Owidiusz)

Timendi causa est nescire – Niewiedza jest powodem lęku

(Seneka)

Sera parsimonia in fundo est – Za późno na oszczędzanie, gdy już widać dno

(Seneka)

Da mihi castitatem et continentiam, sed noli modo! – Uczyń mnie czystym i wstrzemięźliwym, ale jeszcze nie teraz!

(św. Augustyn)

Stultum est timere quod vitare non potes – Niemądrze jest bać się tego, czego nie możesz uniknąć

(Publiliusz Syrus)

Veritas odium parit, obsequium amicos – Prawda rodzi nienawiść, ustępliwość przyjaciół

(Terencjusz)


Wybrali i oprac.:

Katarzyna Chiżyńska

Jakub Pokusa