Kulturą nakręceni

08-01-2018

Koło Naukowe Kulturą Nakręceni na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowało 30 listopada Andrzejki dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 164 w Łodzi im. Jana Frycza Modrzewskiego.


W programie spotkania przewidziano, m.in., zabawy i konkursy andrzejkowe oraz wręczenie drobnych upominków i dyplomów. Pierwszoklasiści mieli też okazję posłuchania opowieści o tradycjach i wróżbach związanych z  Andrzejkami.

Słuchacze UŁ, skupieni w Kole Naukowym Kulturą Nakręceni, prowadzą szeroko zakrojoną działalność kulturalną, m.in., zajęcia praktyczne dla najmłodszych. W roku 2011 z inicjatywy grupy słuchaczy pierwszego roku międzynarodowych studiów kulturowych utworzono przy Katedrze Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej UŁ Koło Naukowe Kulturą Nakręceni. Jego opiekunem została dr Monika Sosnowska .

Członków tego koła interesują się głównie fotografią, muzyką, literaturą, performansem oraz kulturalną działalnością w Łodzi.

CP