Stypendia premiera

08-01-2018

W auli Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się 17 listopada uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym uczniom województwa łódzkiego, którym przyznano stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018.


Wręczanie dyplomów uczniom, którym przyznane zostało stypendium premiera

Wręczanie dyplomów uczniom, którym przyznane zostało stypendium premiera

Fot. Maciej Andrzejewski

Dyplomy wręczyli im Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator oświaty i prof. Zbigniew Rau , wojewoda łódzki. Laureatom towarzyszyli dyrektorzy szkół i wychowawcy wyróżnionych uczniów.

Na zakończenie uroczystości odbył się wykład dr Joanny Witkowskiej , pracownika naukowego Instytutu Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, specjalisty w zakresie psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia. Jak wynika z jej wystąpienia, wyniki badań potwierdzają, iż droga kreatywnego rozwoju, jest możliwa nie tylko dzięki wrodzonym predyspozycjom i wsparciu środowiska, ale przede wszystkim dzięki własnej aktywności każdego z nas.

Zaproszeni goście i uczestnicy uroczystości na Wydziale Zarządzania UŁ

Zaproszeni goście i uczestnicy uroczystości na Wydziale Zarządzania UŁ

Fot. Maciej Andrzejewski

x x x

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre. Może je otrzymać jeden uczeń określonej placówki edukacyjnej na okres roku szkolnego, czyli od września do czerwca.

Oprac.: (sb)