Inwestowanie w przyszłość

19-01-2018

Gala programów siódmej edycji stypendiów naukowych Miasta Łodzi oraz dziesiątej edycji stypendiów Młodzi w Łodzi odbyła się 22 listopada w łódzkim Teatrze Nowym.


Stypendia Miasta Łodzi otrzymało dwanaścioro studentów z kilkudziesięciu kierunków studiów prowadzonych w trybie stacjonarnym i preferowanych przez fundatora oraz dziesięcioro doktorantów realizujących badania w kluczowych dla miasta dziedzinach. Wsparcie finansowe przyznano słuchaczom pierwszego roku, którzy przed maturą zostali finalistami i laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Najwyższe stypendium (1450 zł miesięcznie), otrzymał Maksym Prusisz , student elektroniki i telekomunikacji Politechniki Łódzkiej.

W grupie doktorantów stypendium w najwyższej wysokości (2000 zł miesięcznie) przyznano Natalii Fabisiak z Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzącej badania nad chorobami zapalnymi i nowotworowymi trzustki. Jeżeli chodzi o doktorantów istotne znaczenie dla komisji stypendialnej miały ich osiągnięcia naukowe.

Natalia Chudzik z dyplomem nagrody rektora UŁ; obok, z lewej, prof. Tomasz Cieślak, prorektor UŁ ds. studenckich

Natalia Chudzik z dyplomem nagrody rektora UŁ; obok, z lewej, prof. Tomasz Cieślak, prorektor UŁ ds. studenckich

Fot. Maciej Andrzejewski

Dla uczestniczących w gali studentów, zakwalifikowanych do programu Młodzi w Łodzi , pracodawcy ufundowali 24 stypendia (700-800 zł brutto) na okres dziewięciu miesięcy tego roku akademickiego. Przygotowano także dla nich gratisowe, dodatkowe kursy języków obcych. Ponadto uczelnie, a wśród nich Uniwersytet Łódzki, ufundowały darmowe miejsca w akademikach. Otrzymali je, m.in., Natalia Chudzik, studentka kierunku lingwistyka dla biznesu na Wydziale Filologicznym UŁ;
Oleksandr Seletskyi , słuchacz kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ; Daria Tertychna studentka kierunku przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami na Wydziale Zarządzania UŁ; Anita Bała , słuchaczka kierunku mikrobiologia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

x x x

W siedmiu edycjach programu stypendialnego Miasta Łodzi wsparcie finansowe, o łącznej wysokości 1.745.036 zł, otrzymało 127 studentów i doktorantów Pracodawcy, którzy zgłosili akces do dotychczasowych dziewięciu edycji programu „Młodzi w Łodzi”, ufundowali dwieście stypendiów dla najlepszych studentów, sfinansowali miejsca w akademikach dla trzydziestu dwóch słuchaczy, a z kursów języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego oraz informatycznych skorzystało, dzięki nim, sto siedemdziesiąt osób.

Oprac.: (sb)