Dla młodych i wybitnych

08-01-2018

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał stypendia dla wybitnych młodych naukowców, doktorantów i studentów.


W grupie naukowców nagrodzonych za wybitne osiągnięcia znalazły się cztery osoby z Uniwersytetu Łódzkiego: dr Katarzyna Anna Grzelak z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, dr Aneta Tyc z Wydziału Prawa i Administracji, dr Zofia Rzeźnicka z Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego, Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana Ceraneum oraz dr Andrzej Napieralski z Wydziału Filologicznego.

Wnioski składane były przez jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegały, m.in., ich dorobek, poziom prowadzonych badań, uzyskane nagrody, udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują na co przeznaczą stypendium. Jego wysokość uzależniona jest od  minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego na uczelni publicznej. W tym roku (2017) wyniosła 5390 zł. Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres trzech lat.

W grupie nagrodzonych studentów i doktorantów, nagrodzonych stypendiami, znaleźli się: Ewa Bartnicka , Piotr Marjański, Jan Skarbek-Kazanecki i Michał Gorzkiewicz .

x x x

Na rok akademicki 2017/2018 rektorzy uczelni przedstawili ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego 1861 wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia, w tym 1275 wniosków studentów i 586 wniosków doktorantów. Wypłata nastąpi jednorazowo. Wysokość stypendium ministra wynosi piętnaście tysięcy złotych w przypadku studentów oraz dwadzieścia pięć tysięcy złotych w przypadku doktorantów.

C.P.