Praktycy finansowi i środowisko naukowe

08-01-2018

W dawnej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbył się 6 grudnia VI Kongres Rynku Kapitałowego, czyli doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym, zorganizowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, izbę rozliczeniową Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych-centralnego kontrpartnera (ang. central counterparty – CCP) wspólnie z Wydziałem Zarządzania UW.


Przy tej okazji wręczone zostały nagrody w konkursie na referat naukowy. Otrzymali je, m.in., pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Po ocenie przez kapitułę naukową nadesłanych prac II miejsce przyznano prof. Wiesławowi Dębskiemu , dr Ewie Feder-Sempach i mgr. Szymonowi Wójcikowi za referat nt. Wpływ zmiany indeksu rynku na parametr beta dla spółek z indeksu WIG20. Porofesora Tomasza Miziołka i dr E. Feder-Sempach wyróżniono za referat nt. Czy fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie dobrze odwzorowują wyniki indeksów ?

Dziewięcioosobowej Kapitule Naukowej Konkursu na referat naukowy przewodniczył prof. Alojzy Z. Nowak, ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronami merytorycznymi kongresu były: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Izba Domów Maklerskich, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Oprac. (sb)