Intelektualna przygoda

08-01-2018

W Łodzi, w dniach 26-27 listopada, gościła Herta Müller, pisarka pochodząca z niemieckiej mniejszości w Rumunii, Urodziła się w roku 1953 wielokulturowym okręgu Banat, w miejscowości Nițchidorf. Trzydzieści cztery lata później wyemigrowała z Socjalistycznej Republiki Rumunii do Berlina Zachodniego. Laureatka literackiej Nagrody Nobla z roku 2009.


Rozmowę z noblistką Hertą Müller (z prawej) prowadzi dr hab. Gudrun Heidemann

Rozmowę z noblistką Hertą Müller (z prawej) prowadzi dr hab. Gudrun Heidemann

Fot. WFUŁ

Drugiego dnia pobytu w Łodzi niemiecka pisarka spotkała się ze studentami Uniwersytetu Łódzkiego. Rozmowę z noblistką prowadziła dr hab. Gudrun Heidemann z Instytutu Filologii Germańskiej UŁ.

Bez wątpienia jest czołową postacią współczesnej literatury. Dobrze znana czytelnikom nad Wisłą; jej twórczość została niemal w całości przetłumaczona na język polski i znalazła w naszym kraju szerokie grono odbiorców. Nawet największa, reprezentacyjna aula Wydziału Filologicznego, w której odbywało się spotkanie z pisarką, nie była w stanie pomieścić wszystkich zainteresowanych.

Podczas rozmowy z noblistką zostało poruszonych wiele ciekawych wątków, związanych z jej pisarstwem. Życie na pograniczu kultur, dzieciństwo spędzone w rodzinie, której losy zostały naznaczone przez dwa totalitaryzmy (narodowy socjalizm i komunistyczną dyktaturę Ceausescu), ciągły lęk o życie własne i najbliższych, stanowią bagaż doświadczeń, który w znacznej mierze zaważył na twórczości pisarki; z niego też czerpie swe inspiracje. Autorka wciąż na nowo przywołuje w swych utworach wspomnienia i obrazy z komunistycznej Rumunii, ukazując tym samym destrukcyjny wpływ dyktatury na jednostkę. Jej teksty, choć w większości pisane prozą, pełne są poetyckich metafor, będących wyrazem ogromnego szacunku dla słów, które wytrwale dobiera i układa w zdania, dopóki nie powstanie z nich literatura.

Największa, reprezentacyjna aula Wydziału Filologicznego UŁ, nie jest w stanie pomieścić wszystkich zainteresowanych spotkaniem z niemiecką pisarką

Największa, reprezentacyjna aula Wydziału Filologicznego UŁ, nie jest w stanie pomieścić wszystkich zainteresowanych spotkaniem z niemiecką pisarką

Fot. WFUŁ

Słowo, jak podkreśla sama Herta Müller, jest dla niej kwintesencją i bastionem wolności, a literatura – swego rodzaju terapeutycznym zabiegiem – sprawiającym, że  życie staje się znośniejsze .

x x x

Podczas spotkania noblistka zabrała jego uczestników w podróż do świata swojej twórczości, proponując im tym samym wyjątkową, intelektualną przygodę. Jej wizytę należy, bez wątpienia, zaliczyć do najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń na Uniwersytecie Łódzkim w tym roku akademickim. Doszła ona do skutku dzięki staraniom władz Wydziału Filologicznego oraz Interdyscyplinarnego Centrum Badań Humanistycznych UŁ.

Przypomnijmy jeszcze, że niemiecka noblista jest, m.in., autorką książek: Sercątko” (2003), „ Dziś wolałabym siebie nie spotkać” (2004), „Lis już wtedy był myśliwym” (2005), „ Król kłania się i zabija” (2005), „Niziny” (2006), „ Głód i jedwab” (2008), „Huśtawka oddechu” (2010), „Kolaże” (2013), „Nadal ten sam śnieg i nadal ten sam wujek” (2014).

wf i sb