Oblicza różnorodności

08-01-2018

Na Uniwersytecie Łódzkim, w tym roku akademickim, kształci się ponad dwa tysiące zagranicznych studentów. Większość z nich wybrała naszą uczelnię korzystając z oferty programu Erasmus, który w tym roku obchodzi jubileusz trzydziestolecia. Z tej okazji 5 grudnia przygotowano uczelniany dzień różnorodności, podczas którego odbyły się, się m.in., wystawa Uniwersytet Różnorodny Why Łódź ?, konferencja Oblicza różnorodności, Cultural Awareness Workshop oraz Corridor Food Festival.


Ekspozycja Uniwersytet Różnorodny Why Łódź? stanowiła pierwszy punkt uroczystości. Na Wydziale Filologicznym UŁ można było ujrzeć plakaty z portretami ponad czterdziestu zagranicznych słuchaczy, którzy studiują na Uniwersytecie Łódzkim. W tym roku byli nimi, m.in., obywatele: Tanzanii, Indii, Sri Lanki, Kazachstanu, Portugalii, Meksyku. Dodatkowo na plakatach pojawiły się odpowiedzi uczestników sesji zdjęciowej, pochodzących z różnych zakątków świata, mających różną wrażliwość i wywodzących się z różnorodnych, często odmiennych kultur, którym zadano pytanie; dlaczego wybrali właśnie Łódź, jako miejsce swej edukacji?

Plakat z portretami wszystkich uczestników sesji zdjęciowej (z prawej); z lewej plakaty z indywidualnymi portretami i odpowiedziami na pytanie: dlaczego właśnie Łódź, jako miejsce mej edukacji?

Plakat z portretami wszystkich uczestników sesji zdjęciowej (z prawej); z lewej plakaty z indywidualnymi portretami i odpowiedziami na pytanie: dlaczego właśnie Łódź, jako miejsce mej edukacji?

Fot. Maciej Andrzejewski

Głównym punktem obchodów była jednak konferencja naukowa nt. Oblicza różnorodności, podczas której zastanawiano się nad tym jak programy wymian studenckich zmieniły uczelnie, rynek pracy i miasta, do których przyjeżdżają obcokrajowcy. Gościem spotkania była Maria Bołtruszko z Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na zakończenie obrad dr Monika Kopytowska wygłosiła wykład nt. Różnorodność kulturowa: praktyki, wyzwania, możliwości.

Ponadto zorganizowano warsztaty międzykulturowe Cultural Awareness Workshop, w których uczestniczyli zainteresowani słuchacze UŁ.

Prezentacja i degustacja regionalnych potraw podczas Corridor Food Festival

Prezentacja i degustacja regionalnych potraw podczas Corridor Food Festival

Fot. Maciej Andrzejewski

Okazją do zaprezentowania regionalnych potraw różnych krajów był Corridor Food Festival. Można było, na przykład, poznać smak ukraińskich placków ziemniaczanych.

Uniwersytecki Dzień Różnorodności zakończyły Mikołajki, przygotowane przez Erasmus Student Network UŁ. Rozmowa o świątecznych zwyczajach rożnych rejonów świata połączona została z wręczeniem prezentów uczestnikom spotkania..

W obchodach jubileuszowych udział wziął prof. Antoni Różalski, rektor UŁ.

x x x

Uniwersytet Łódzki od lat stara się tworzyć różnorodną społeczność międzykulturową i pokoleniową, nawiązując tym samym do polskiej tradycji. Uczelnia „buduje” społeczność akademicką na zasadzie poszanowania tożsamości kulturowej, religijnej, wspólnotowej i wrażliwości społecznej.

cp i sb