Sprawne kadry zarządzające

10-01-2018

Ostatnie w roku 2017 posiedzenie Rady International Relations Offices Forum (IROs Forum) odbyło się 7-8 grudnia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej członkowie jednomyślnie wybrali Lilianę Lato, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego, na przewodniczącą tejże rady w roku przyszłym.


W okresie dziesięciolecia IROs Forum to pierwszy przypadek ponownego wyboru osoby zarządzającej siecią na kolejną kadencję. Precedens ten nie wynika z niczego; według powszechnie panującej opinii w środowisku forum, jest on wynikiem twórczego i oryginalnego realizowania zadań związanych z umiędzynarodowieniem Uniwersytetu Łódzkiego. Uczelnia, z sukcesami, opracowuje autorskie programy promujące wymiany studenckie oraz misję tworzenia wielokulturowej społeczności studentów i wykładowców. Jednym z flagowych projektów jest tu  University Diversity , który ma obecnie swoją drugą edycję na największej łódzkiej uczelni. Akcja, której współautorką jest  L. Lato, ma charakter kilkuwątkowy. Po pierwsze, to wystawa zdjęć zagranicznych studentów, którzy zdecydowali się kształcić na UŁ. Fotografie wzbogacone są zawsze o opinie ich bohaterów dotyczące miasta – siedziby uczelni, Polski i Polaków. University Diversity nie pozostaje jednak wyłącznie na plakatach. Studenci z zagranicy są uczestnikami innych akcji organizowanych podczas realizacji projektu tworząc zgraną grupę młodych ludzi. w ten sposób powstał, m.in., International Cook Book , czyli książka kucharska z przepisami z całego świata. Uniwersytet Łódzki prowadzi ponadto jeden z najszybciej rozwijających się programów szkół letnich dla zagranicznych studentów, ostatnio dołączyły do niego uczelnie z Chin .

Ponowny wybór reprezentantki UŁ na przewodniczącą Rady IROs Forum nie jest jedynym dowodem na sprawność kadr zarządzających uczelni. Dwukrotnie zdobyła ona nagrodę LUMEN (dla najbardziej profesjonalnie zarządzanych polskich szkól wyższych), między innymi, za autorski projekt Absolwent VIP, który polega na szkoleniu najzdolniejszych studentów przez wybitnych absolwentów. Uniwersytet Łódzki otrzymuje również wyróżnienia za nową identyfikację wizualną , nawiązującą do osoby prof. Tadeusza Kotarbińskiego, pierwszego rektora UŁ. Tworzyło ją, wspólnie z uniwersytetem, łódzkie studio Ortografika. Silnym argumentem, przemawiającym za sprawnym zarządzaniem Uniwersytetem Łódzkim, jest ostatnie dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki poprawie oceny parametrycznej największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce otrzymała dwadzieścia jeden milionów złotych. Pieniądze te, w większości, przeznaczone zostaną na kolejne prace badawcze.

Lilianna Lato (na pierwszym palnie, z mikrofonem) podczas powitania zagranicznych studentów Uniwersytetu Łódzkiego, na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego UŁ na Rogach, z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego

Lilianna Lato (na pierwszym palnie, z mikrofonem) podczas powitania zagranicznych studentów Uniwersytetu Łódzkiego, na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego UŁ na Rogach, z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego

Fot. Maciej Andrzejewski

Jednym z filarów nowej strategii rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego jest umiędzynarodowienie uczelni, w tym zwiększenie liczby studiujących tutaj osób z zagranicy. Hasło jedność w różnorodności nie odnosi się jedynie do wyznawania wspólnych wartości naukowych. Władze i pracownicy UŁ starają się tworzyć zintegrowaną społeczność uniwersytecką, której niezwykle istotną częścią są obcokrajowcy. Najnowszy autorski pomysł Gość na Gwiazdkę, czyli zapraszanie zagranicznych studentów na Wigilię przez pracowników uczelni, zdobywa coraz większą popularność, również w  mediach.

x x x

Przypomnijmy, International Relations Offices Forum jest siecią biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych. Działa, o czym było już wcześniej, od dziesięciu lat i zrzesza dwadzieścia szkół wyższych z całej Polski, m.in., uniwersytety: Łódzki, Jagielloński, Gdański, Warszawski, Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechniki z Gdańska, Wrocławia, Łodzi. Głównym celem organizacji jest zwiększenie jakości, efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni poprzez wymianę doświadczeń i przykładów dobrej praktyki, organizowanie konferencji, warsztatów i seminariów, realizację wspólnych projektów. Jest też ciałem doradczym, m.in., Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Od wymienionego tu resortu, podczas oficjalnych obchodów trzydziestolecia programu Erasmus, w listopadzie IROs Forum otrzymało dyplom z podziękowaniem za konstruktywną krytykę i wsparcie we wdrażaniu programu w polskich uczelniach. W roku 2017, kiedy to UŁ przewodniczył Radzie IROs Forum, zorganizowano spotkania. m.in., dotyczące rekrutacji studentów zagranicznych, podwójnych tematów oraz wydano publikację o dziesięcioleciu IROs Forum. Przewodnicząca rady sieci omówiła rolę administracji w strategii uczelni, a zarazem w procesie jej internacjonalizacji na wrześniowym posiedzeniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkól Polskich. Z racji pełnionej funkcji, jak też rozpoznawalnych już wśród polskich uczelni inicjatyw UŁ, takich jak Uniwersytet Różnorodny, L. Lato miała okazję prezentować Uniwersytet Łódzki i jego dokonania na wielu spotkaniach i konferencjach.

(cp i sb)