Na dyplomatyczną służbę

08-01-2018

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 24 listopada w Belwederze listy uwierzytelniające dziesięciorgu nowo mianowanym ambasadorom, udającym się na placówki dyplomatyczne. Dwoje z nich związane jest z Uniwersytetem Łódzkim.


Profesor Antonina Magdalena Śniadecka-Kotarska z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ została powołana na ambasadora w Peru, Boliwii i Ekwadorze. Jest antropologiem kultury i polityki oraz pierwszą polską latynoamerykanistką, która od dwudziestu kilku lat prowadzi systematyczne, coroczne badania terenowe w Ameryce Łacińskiej. Absolwentka etnografii UŁ z roku 1983, doktor nauk humanistycznych (UŁ 1990), doktor habilitowany (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu – 2004), profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Łódzkiego.

W roku 2003 założyła na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ Zakład Studiów Latynoamerykańskich, którym kieruje. Wraz z młodym, siedmioosobowym zespołem (stworzonym ze swoich absolwentów), uruchomiła pierwszą w Polsce specjalizację latynoamerykańską na kierunku stosunki międzynarodowe dzięki czemu UŁ stał się drugą w skali kraju placówką realizującą stałą dydaktykę z zakresu problematyki Ameryki Łacińskiej. Od roku 2009 wprowadza młodych naukowców do światowej latynoamerykanistki poprzez ich współudział w prowadzonych grantach międzynarodowych oraz udział w najwyższej rangi cyklicznych kongresach, m. in.: ICA, CEISAL i LASA.

Przez ponad ostatnich dwadzieścia lat była równolegle stałym współpracownikiem Misji Andyjskiej, Ośrodka Badań Prekolumbijskich, CESLA (Centro de Estudios Latunoamericanos) Uniwersytetu Warszawskiego (przez dziesięć lat na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW) oraz członkiem Zespołu ds. Kultur Ameryk Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instituto de Antropología Otavaleña w Ekwadorze, a także Instituto de Estudios Peruanos w Perú.

Jako jeden z kilku badaczy na świecie kontynuuje systematyczne, indywidualne badania terenowe w regionie andyjskim i mezoamerykańskim dotyczące: sytuacji i pozycji społeczności tubylczych w konfliktogennych realiach państw wielonarodowych, wieloetnicznych i multikulturowych; pozycji i roli kobiet w procesach transformacji kulturowych i politycznych ostatnich dekad, w tym etnopolityki.

Ponadto jest członkiem siedmiu towarzystw i zespołów naukowych latynoamerykanistycznych pełniąc w nich od lat różne funkcje (m.in. wieloletni wice- i prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych) oraz czterech międzynarodowych: LASA, CIESAS, SLAS. Zasiada w radach naukowych ośmiu czasopism latynoamerykanistycznych, polskich i zagranicznych (Hiszpania, Peru, Ekwador, Chile), m.in.: Democracia y ciudadania, Estudios Latinoamericanos, Arte de America Latina, Cuadernos de Estudios Latinoamericanos, Indigena .

Paweł Lechowicz będzie ambasadorem w Kuwejcie i Królestwie Bahrajnu. Z wykształcenia historyk. W roku 1991 uzyskał dyplom magisterski na Uniwersytecie Łódzkim specjalizując się w historii stosunków międzynarodowych. Po ukończeniu studiów rozpoczął służbę w Urzędzie Ochrony Państwa.

Profesor Antonina Magdalena Śniadecka-Kotarska z prezydentem Andrzejem Dudą, po wręczeniu jej listów uwierzytelniających jako nowo mianowanej ambasador w Peru, Boliwii i Ekwadorze

Profesor Antonina Magdalena Śniadecka-Kotarska z prezydentem Andrzejem Dudą, po wręczeniu jej listów uwierzytelniających jako nowo mianowanej ambasador w Peru, Boliwii i Ekwadorze

Fot. KPRP

W latach 2006–2008 sprawował funkcję zastępcy szefa Agencji Wywiadu. Następnie, w latach 2009–2013 pracował jako radca minister w ambasadzie RP w Waszyngtonie, gdzie zajmował się głównie kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, a także utrzymywał kontakty z przedstawicielami administracji amerykańskiej odpowiedzialnymi za kwestie polityki bezpieczeństwa. Jednocześnie uczestniczył w licznych spotkaniach międzynarodowych organizowanych w Waszyngtonie, takich jak szczyt nuklearny w roku 2010 oraz szczyt NATO w Chicago. Do jego stałych zadań należało monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, a w szczególności w rejonie państw Zatoki Perskiej.

Po powrocie do kraju objął stanowisko zastępcy dyrektora Inspektoratu Służby Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a następnie dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych. Podczas pracy w centrali MSZ zreorganizował funkcjonowanie poczty dyplomatycznej i obiegu informacji na linii centrala – placówki dyplomatyczne. Uczestniczył także w przygotowaniach szczytu NATO w Warszawie. Za umacnianie relacji ze Stanami Zjednoczonymi został uhonorowany amerykańskim The Legion of Merit.

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz komunikatywnie rosyjskim.

(cp i sb)