Łódź – Ułan Bator

08-01-2018

Uniwersytet Łódzki rozpoczyna współpracę z Państwowym Uniwersytetem Mongolskim (PUM). Porozumienie między uczelniami obejmować ma wymianę studentów i kadry naukowej, wspólne badania i konferencje, a także organizowanie letnich szkół uniwersyteckich. Przewidywane jest również utworzenie studiów w języku polskim dla studentów z Mongolii.

Uniwersytet mongolski ma ponad dwadzieścia tysięcy studentów na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Wykłada tam ponad tysiąc naukowców. W skład uczelni wchodzi pięć wydziałów: Sztuki i Nauk, Nauk Stosowanych i Inżynierii, Biznesu, Prawa oraz Studiów Międzynarodowych i Administracji. Ma ona również dwa oddziały zamiejscowe – Orkhon i Zavkhan. Na stałe współpracuje z ponad trzydziestoma krajowymi jednostkami naukowymi i dwiema szkołami średnimi.

Inicjatorem podjęcia współpracy był Michał Łabenda, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Mongolii, który przyjechał do nas na początku roku i poinformował o możliwości nawiązania kontaktu naukowego. W efekcie tych starań doszło do mojej wizyty w Ułan Bator podczas obchodów siedemdziesięciopięciolecia tamtejszego uniwersytetu uczelni, gdzie odbyły się już konkretne rozmowy mówi prof. Paweł Starosta , prorektor UŁ ds. współpracy krajowej i zagranicznej.

Państwowy Uniwersytet Mongolski został założony w roku 1942. Jest najstarszą i największą uczelnią w tym kraju. Około jedna trzecia obywateli Mongolii, legitymująca się wyższym wykształceniem, skończyła właśnie PUM. W samym Ułan Bator żyje niemal połowa mieszkańców kraju.

– W styczniu przyjedzie do nas pięcioosobowa delegacja z Ułan Bator, będziemy ustalać dokładne warunki utworzenia polskich grup na tamtejszym uniwersytecie. Studenci mongolscy będą przez dwa lata uczyć się u siebie w kraju intensywnie języka polskiego, po przyjeździe do Polski czeka ich jeszcze trzymiesięczny kurs dodatkowy i po nim będą kończyć studia magisterskie. Taki system współpracy może rozpocząć się od przyszłego roku akademickiego informuje prof. P. Starosta.

Na Wydziale Sztuki i Nauk Państwowego Uniwersytetu Mongolskiego prowadzona jest już nauka w języku polskim. To nie pierwszy kontakt mongolskiej uczelni ze stroną polską. Tytuł doktora honoris causa PUM otrzymał 30 listopada 2008 r. prezydent RP Lech Kaczyński.

CP