Za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne

10-01-2018

Wręczone zostały doroczne nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2017. Uroczystość z tej okazji została zorganizowana 11 grudnia w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich w Warszawie.


Wśród laureatów znalazło się trzech nauczycieli akademickich Uniwersytetu Łódzkiego:

profesor Jerzy Zieliński otrzymał nagrodę w kategorii osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej . W ciągu swojej kariery naukowej wypromował trzydziestu doktorów i wydał ponad trzysta publikacji naukowych. Od czterdziestu lat, do chwili obecnej, jest profesorem na Uniwersytecie Łódzkim. Pracuje w Katedrze Informatyki, w Zakładzie Analizy Danych i Systemów Inteligentnych Wydziału Zarządzania UŁ. Specjalizuje się w nowych narzędziach informatyki, elektroenergetyce – Smart Grid i informatyce w zarządzaniu;

profesor Grzegorz Mlostoń otrzymał nagrodę w kategorii całokształt dorobku . Jest szefem Katedry Chemii Organicznej Stosowanej i byłym dziekanem Wydziału Chemii UŁ. Na swoim koncie ma kilkaset publikacji naukowych. Bierze udział w projektach międzynarodowych i jest działaczem Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Był konsultantem merytorycznym do filmu Maria Skłodowska-Curie, a nawet statystował w zdjęciach do tej produkcji;

profesorowi nadzw. Julianowi Sitarkowi wręczono nagrodę w kategorii osiągnięcia naukowe I stopnia . Na co dzień jest wykładowcą Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. Badania prowadzi w Katedrze Astrofizyki UŁ.

x x x

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego są corocznymi wyróżnieniami przyznawanymi za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i zbiorowe, a także dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku. Szczególną kategorią nagród stanowią te, przyznawana za całokształt dorobku naukowego . Łącznie 11 grudnia nagrodzonych zostało sześćdziesięcioro przedstawicieli świata akademickiego.

cp i sb