Punkty za pochodzenie

08-01-2018

Doktor Agacie Zysiak, z Uniwersytetu Łódzkiego, przyznano Nagrodę Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego za książkę Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście .


Opowiada ona o tworzeniu się Uniwersytetu Łódzkiego i jego niełatwych, w związku z sytuacją polityczną, początkach. Zdaniem jury konkursu, praca pokazuje, że pierwsza dekada powojnia to nie tylko okres represji i socjalistycznego terroru, ale również wspaniała karta historii miasta, pokazująca wielki proces modernizacji.

Patron nagrody był dziennikarzem, żołnierzem Armii Krajowej, autorem słynnej książki Rozmowy z katem , w której relacjonował wspólny pobyt w więzieniu z generałem SS Jürgenem Stroopem.

Laureatka dziewiątej edycji konkursu, oprócz nagrody pieniężnej w wysokości 50 tys. zł, otrzymała statuetkę zaprojektowaną przez Jacka Kowalskiego – replikę temperówki K. Moczar­skiego. Jest ona pracownikiem naukowym w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

Jury nagrody współtworzą wy­bitni historycy i publicyści: prof. Henryk Samsonowicz (przewodni­czący), prof. Antoni Dudek, prof. Andrzej Friszke, dr Adolf Juzwenko, prof. Jan Kofman, dr Andrzej Krzysztof Kunert, Tomasz Łubieński, dr Anna Machcewicz, dr Tomasz Makowski, prof. Daria Nałęcz, Piotr Nehring i Andrzej Wielowieyski.

CP