Twórcy łódzkiej szkoły bizantynologicznej

10-01-2018

Na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się 2 grudnia posiedzenie Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego, głównego stowarzyszenia polskich badaczy późnego antyku i Bizancjum.

Profesor Halina Evert-Kappesowa

Profesor Halina Evert-Kappesowa

Fot. archiwum Kroniki

Spotkało się na nim kilkudziesięciu naukowców z całej Polski. Posiedznie miało wyjątkowy charakter z uwagi na obchody sześćdziesięciolecia łódzkiego ośródka bizantynologicznego. Przy tej okazji wspominano szczególnie postać prof. Haliny Evert-Kappesowej, pierwszej łódzkiej bizantynistki, oraz jej ucznia, prof. Waldemara Cerana, twórcy łódzkiej szkoły bizantynologicznej.

Profesor Waldemar Ceran

Profesor Waldemar Ceran

Fot. archiwum Kroniki

Referaty wygłosili prof. Georgi Minczew (Uniwersytet Łódzki) oraz prof. Mirosław Piotr Kruk (Uniwersytet Gdański, Muzeum Narodowe w Krakowie). Od kilku lat we władzach Komisji Bizantynologicznej PTH zasiadają naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego prof. Maciej Kokoszko, przewodniczący) i dr Andrzej Kompa, sekretarz.

W uroczystości uczestniczyli prof. Antoni Różalski, rektor UŁ oraz dr Rafał Majda, kanclerz UŁ.

CP