Profesor dr hab. Joanna Rytka

08-01-2018

Ukończyła studia biologiczne w Uniwersytecie Warszawskim w roku 1960. Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii nadała jej Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego w 1967 r., zaś stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych Rada Naukowa Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w 1979 r. W roku 1990 uzyskała tytuł naukowy profesora nauk biologicznych.


Fot. BRUŁ

Odbyła staże badawcze w Cornell University (Ithaca, NY), Monash University (Melbourne) i Uniwersytecie w Bochum. W latach 1960–1970 pracowała na Wydziale Farmacji Warszawskiej Akademii Medycznej, a od roku 1970 r. była pracownikiem Zakładu Genetyki Drobnoustrojów, następnie Zakładu Genetyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Tematyka jej opracowań dotyczy genetyki i genomiki drożdży jako organizmu modelowego w badaniach różnych aspektów fizjologii komórki, regulacji ekspresji genów i genetycznej regulacji metabolizmu, w szczególności chorób mitochondrialnych. Seria jej prac odnosiła się do mechanizmu biosyntezy hemoprotein w komórkach drożdży. Jest autorką osiemdziesięciu dwóch publikacji w czasopismach o międzynarodowym zasięgu, w tym takich, jak Cell i Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA .

Wypromowała dwudziestu dwóch doktorów.

Wartość indeksu Hirscha jej dorobku naukowego wynosi dwadzieścia; Prace profesor były cytowane 1464 razy. Spośród jej osiągnięć organizacyjnych należy wymienić przede wszystkim przygotowanie 25. Międzynarodowej Konferencji Yeast Genetics and Molecular Biology w Olsztynie (2011 r.). Przez wiele lat (1990–2011) była członkiem Finance & Policy Committee of the International Conferences on Yeast Genetics and Molecular Biology i członkiem dwu programów genomiki funkcjonalnej European Science Foundation: Integrated Approaches to Functional Genomics (2000–2005) oraz Frontiers of Functional Genomics (2006–2011).

Oprac.: Grzegorz Bartosz