Profesor dr hab. Grażyna Palamarczyk

08-01-2018

Ukończyła studia biologiczne na Uniwersytecie Warszawskim w roku 1962. Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii nadała jej Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego w 1967 r., a stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych Rada Naukowa Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w roku 1979. Tytuł naukowy profesora nauk biologicznych uzyskała dwanaście lat później.


Fot. BRUŁ

Odbyła staże badawcze w University of Liverpool, University of Regensburg, National Institute for Medical Research, Mill Hill, London, University of Texas oraz State University of New York at Stony Brook. Od roku 1970 jest pracownikiem Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, zaś od 1992 do chwili obecnej kierownikiem Pracowni Glikobiologii Grzybów. Tematyka jej badań dotyczy regulacji glikozylacji białek ściany komórkowej oraz znaczenia tego procesu dla integralności komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae i Candida albicans. Jej prace wykazały, m.in., że komórki drożdży mające zaburzenia w syntezie fosforanu dolicholu i dolichylofosfomannozy charakteryzują się zmianami w strukturze i składzie chemicznym ściany komórkowej, a także zmienioną wrażliwością na niektóre leki przeciwgrzybicze oraz że supresja genów zaangażowanych w biosyntezę i fosforylację dolicholu (CaRER2 i CaSEC59) jest istotna dla powstawania formy wirulentnej (strzępkowej) C. albicans.

Prace profesor cechują się wysokim poziomem metodycznym, łączącym zaawansowane techniki analizy biochemicznej prekursorów glikanów z technikami biologii molekularnej. Baza Pubmed wykazuje jej 62 publikacje, zamieszczone w znakomitej większości w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Jest też współautorem trzech patentów i cenionym w skali międzynarodowej ekspertem w zakresie glikozylacji białek u drożdży i innych grzybów. Kierowała czterema projektami badawczymi (w tym projektem europejskim Euro Cell Wall (EU FP5, 2004–2005)), była konsultantem naukowym projektu POIG i organizatorem dwu konferencji międzynarodowych. Jest, m.in., członkiem Rady Naukowej IBB PAN, kierownikiem Szkoły Biologii Molekularnej IBB PAN, członkiem Rady Naukowo-Programowej Studium Medycyny Molekularnej, członkiem Rady Naukowej PZH i członkiem Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Europejską Fundacją Nauki (ESF).

Za swe osiągnięcia naukowe otrzymała szereg nagród naukowych IBB PAN oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Oprac.: Grzegorz Bartosz