Docenieni i wyróżnieni przez macierzystą uczelnię

08-01-2018

W Pałacu Biedermanna odbyło się 4 grudnia uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, podczas którego odnowione zostały cztery doktoraty: prof. Krzysztofa Jażdżewskiego, prof. Marka Kotera, prof. Grażyny Palamarczyk-Leszczyńskiej i prof. Joanny Rytki.


Przy tej okazji warto przypomnieć, iż uczelnia pragnąc docenić i wyróżnić osoby, które uzyskały stopień doktora na Uniwersytecie Łódzkim przed pięćdziesięcioma laty i w sposób szczególny zasłużyły się dla nauki lub kultury polskiej, ustanowiła zwyczaj uroczystego odnawiania tego stopnia naukowego w półwiecze jego nadania. Uchwałę w tej sprawie 27 marca 2000 r. podjął Senat UŁ.

Profesor G. Palamarczyk-Leszczyńska i prof. Joanna Rytka z uwagi na  problemy zdrowotne nie mogły wziąć udziału w uroczystości, a w ich imieniu dyplomy odnowionych doktoratów odebrała z rąk prof. Antoniego Różalskiego, rektora UŁ, prof. Teresa Żołądek z Polskiej Akademii Nauk.

Uroczystość w Pałacu Biedermana; na zdjęciu od prawej: prof. Teresa Żołądek, prof. Marek Koter, prof. Krzysztof Jażdżewski

Uroczystość w Pałacu Biedermana; na zdjęciu od prawej: prof. Teresa Żołądek, prof. Marek Koter, prof. Krzysztof Jażdżewski

Fot. Maciej Andrzejewski

Sylwetki czworga uczonych, uhonorowanych podczas spotkania w Pałacu Biedermanna, zamieszczamy na następnych kolumnach Kroniki.

x x x

Dodajmy, że odnowienie doktoratu obronionego na Uniwersytecie Łódzkim porównywalne jest z nadaniem doktoratu honorowego, przyznawanego zasłużonym osobom, które uzyskały stopień doktora poza UŁ.

(sb)