Intelligenti pauca

07-06-2017

Vivere est cogitare – Żyć znaczy myśleć

(Cyceron)


Vos vestros servate, meos mihi linquite mores – Służcie swoim obyczajom, zostawcie mi moje

(Petrarka)


Bonus animus in re mala dimidium est mali – Dobra myśl w nieszczęściu zmniejsza je o połowę

(Publiusz Syrus)


Est quaedam flere voluptas – I łzy stanowią jakąś przyjemność

(Owidiusz)


Difficile est tenere quae acceperis nisi exerceas – Ciężko jest zachować to, czego się nauczyłeś, jeśli tego nie ćwiczysz

(Pliniusz Młodszy)


Amor ordinem nescit – Miłość nie zna porządku

(św. Hieronim)


Canis timidus vehementius latrat quam mordet – Tchórzliwy pies gwałtowniej ujada niż gryzie

(Kurcjusz Rufus)


Mens agitat molem – Umysł porusza materią

(Wergiliusz)


Donec eris sospes, multos numerabis amicos. Tempora si fuerint nubila, solus eris – Dopóki będziesz bogaty, będziesz mieć wielu przyjaciół. Kiedy jednak przyjdą złe dni, zostaniesz sam

(Seneka)


Omnes una manet nox – Wszystkich czeka jedna noc

(Horacy)


Wybrali i oprac.:


Katarzyna Chiżyńska

Jakub Pokusa