W skrócie

07-06-2017

Koło Naukowe Językoznawców UŁ działające przy Katedrze Współczesnego Języka Polskiego zorganizowało 6 kwietnia spotkanie z dr Izabelą Różycką poświęcone nazwom firm. Omówione zostały wybrane nazwy pod kątem ich (nie)fortunności, a szczególną uwagę poświęcono kreatywnym zabiegom językowym. Zebranych szczególnie zainteresowały takie nazwy, jak np. Morzygłodek i Burczybrzuszek (bary), Game Over (zakład pogrzebowy), Abracadabra (sklep z ubrankami do chrztu), Mocca Beauty Bar (salon urody), Kiełba w Gębę i Carmnik (food trucki), Book się rodzi (antykwariat), Chmieloteka (pab), Słoń Torbalski ) sklep), Szajs Rakieta (usługi asenizacyjne).Spotkanie prowadziła Martyna Rzeźnik, przewodnicząca Koła Naukowego Językoznawców.

x x x

Ze studentami Wydziału Filologicznego UŁ spotkał się 7 kwietnia dziennikarz Michał Fajbusiewicz. Przez ponad dwie godziny opowiadał o kulisach pracy w telewizji. Przedstawił ze swojej perspektywy, jak zmieniały się warunki wykonywania dziennikarskiej profesji na przestrzeni lat, zdradził też kilka smaczków dotyczących powstawania materiałów do programu „997”, dzięki któremu dał się poznać szerszej publiczności. Nie zabrakło również wątku Łodzi, z którą dziennikarz związany jest od urodzenia, a także wspomnień z rozmów z wybitnym łodzianinem Janem Karskim. Spotkanie zostało zorganizowane przez Katedrę Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ.

x x x

Komentarze UŁ to cykl wypowiedzi wykładowców i absolwentów naszej uczelni na bieżące tematy, w tym na te, które dotyczą bezpośrednio prowadzonych przez nich badań. Dzielą się oni swoją opinią i przemyśleniami dotyczącymi wydarzeń nie tylko z łódzkiego podwórka, ale także takimi, które dotyczą całej Polski i świata. Materiały zamieszczane są na kanale UŁ w serwisie Youtube.

x x x

Na Wydziale Zarządzania UŁ odbyła się 9 maja konferencja nt. Zintegrowana odnowa miasta . Podczas tego spotkania przedstawiona zostałą koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym. Sukces regeneracji zależy jednak w dużej mierze od dobrego rozpoznania własnych atutów. Każde miasto potrzebuje własnej strategii, zrodzonej na współpracy między kluczowymi komponentami jego rozwoju – władzami, mieszkańcami, przedsiębiorcami. Konferencja miała stanowić jeden z elementów dyskusji nad łódzkim sposobem na rewitalizację, w zgodzie z przemysłowym dziedzictwem miasta i określeniu jego przepisu na sukces w przyszłości.

x x x

Związek Nauczycielstwa Polskiego na Uniwersytecie Łódzkim zorganizował 9 maja wykład otwarty nt. mobbingu, poprowadzony przez dr Magdalenę Kubę z Katedry Prawa Pracy UŁ. Mobbing może się przejawiać w tyranizowaniu czy też nękaniu pracownika. Jest rodzajem terroru psychicznego, stosowanym przez jedną lub kilka osób przeciwko najczęściej jednej osobie. Trwa wiele miesięcy, jest sytuacją powtarzalną a osoba mobbowana pozbawiona jest możliwości obrony. Zagraża atmosferze i wydajności pracy, dezintegruje zespół, prowadzi do apatii i braku inicjatywy oraz aktywności ze strony pracowników.

x x x

Katedra Zarządzania UŁ, wraz z Kołem Kreatywności Biznesowej BIZAKTYWNE, zorganizowały 12-13 maja III Ogólnopolską Konferencję Naukową CREATIVE VIBES. Kreatywność jako katalizator wiedzy . Jej celem było poszukiwanie przejawów kreatywności w biznesie oraz efektów jej wykorzystywania w tym obszarze. Pierwszego dnia obrad zaplanowano panele dyskusyjne, podczas których wystąpili praktycy, przedstawiciele biznesu. Na własnym przykładzie opisywali rolę kreatywności w ich życiu zawodowym oraz rozwoju firm, które stworzyli lub dla których pracują.

x x x

W Forum 76 Business Center w Łodzi odbyła się w dniach 11-12 maja konferencja nt. Trudne dziedzictwo. Archeologia i etnografia o nie zawsze zapomnianej przeszłości. Było spotkanie reprezentantów archeologii i etnografii (etnologii, antropologii kulturowej) –  dwóch dyscyplin naukowych zajmujących się, przy użyciu innych metod i narzędzi badawczych, dziedzictwem kulturowym. Pod wieloma względami trudnym: merytorycznie, metodologicznie, emocjonalnie – współczesnym i tym sięgającym głęboko w przeszłość. Konferencję zorganizowały: Bronioznawcze Koło Naukowe Studentów Archeologii UŁ Szare Banderia i Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Etnologów UŁ Wagabunda, uniwersyteckie instytuty Archeologii oraz

Etnologii i Antropologii Kulturowej.

x x x


W Łodzi w dniach 30-31 maja odbyło się seminarium nt. Dobre praktyki w zakresie współpracy uczelni z pracodawcami – jak skutecznie planować i realizować praktyki studenckie? Było to kolejne przedsięwzięcie z cyklu Forum Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Problematyka seminarium zyskuje na znaczeniu ze względu na przeobrażenia systemu szkolnictwa wyższego ukierunkowane na jakość kształcenia oraz potrzeby rynku pracy. Chodzi tu nie tylko o rosnące wymagania ze strony pracodawców, ale przede wszystkim na oczekiwania studentów związane z jak największym upraktycznieniem studiów. Seminarium adresowane było do osób odpowiedzialnych za jakość kształcenia i współpracę z pracodawcami, a zwłaszcza do koordynatorów i opiekunów ds. praktyk studenckich. Do udziału w obradach zaproszeni zostali prorektorzy, prodziekani, pełnomocnicy i członkowie komisji ds. jakości, a także przedstawiciele uczelnianych biur karier.

Wybrał i oprac.: (sb)