Kultura reformacji

07-06-2017

W Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego otwarta została 19 maja wystawa pt. Ewangelicka architektura i sztuka sakralna w Łodzi . Ekspozycję przygotowano z okazji obchodów jubileuszu pięćsetlecia reformacji w Łodzi i regionie oraz Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Kultura reformacji i reformowanie w kulturze zorganizowanej przez UŁ.

Na wystawie można zobaczyć książki, albumy i inne publikacje dotyczące historii reformacji w Łodzi, kościołów protestanckich oraz poświęconych Marcinowi Lutrowi, inicjatorowi reformacji. Osobne miejsce zajmują fotografie zabytków protestanckich. Szczególną uwagę zwrócono na sztukę sakralną i detale architektoniczne tego typu budowli.

Sporo miejsca poświęcono świątyni ewangelicko-augsburskiej pw. św. Mateusza przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi, a zwłaszcza jego historii i architekturze. Z okazji ekspozycji kościół ten udostępnił wiele swoich cennych materiałów. Na wystawie można również oglądać fotografie z kolekcji Dark Frame Roberta Zapędowskiego.

Ekspozycja potrwa do 26 czerwca.

Oprac.: ( sb)