Centrum otwartej nauki

07-06-2017

Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego zarejestrowane jest w Agregatorze Centrum Otwartej Nauki i ze swoim zasobem, ponad dziewiętnaście tysięcy źródeł (rekord bibliograficzny), obecnie zajmuje tam pierwsze miejsce.


Wyszukiwarka umożliwia znalezienie materiałów według kategorii: autor, tytuł, współpracownicy, źródło, temat, wydawca, data publikacji, język dokumentu, typ dokumentu i repozytorium. Zapewnia ich większą widoczność, szerszą dostępność i łatwiejsze wyszukiwanie.

Agregator Centrum Otwartej Nauki to wspólny punkt dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów. Obecnie skupia ich dziewiętnaście, zapewniając wgląd do ponad siedemdziesięciu tysięcy publikacji w otwartym dostępie, dając tym samym użytkownikom możliwość przeszukiwania zasobów w jednej wyszukiwarce.

Repozytorium UŁ zaprasza do zapoznania się ze stroną: http://agregator.ceon.pl/browseData.action?field=repName

Oprac.: (sb)