Laureaci wyróżnionych prac magisterskich

07-06-2017

Magister Norbert Krupiński z Wydziału Zarządzania oraz mgr Piotr Bęczkowski z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego zajęli ex aequo I miejsce w dziewiątej edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych obronioną w roku 2016 , organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.


Wyróżnione prace to: Sprawozdawczość banków islamskich na tle regulacji polskich i międzynarodowych (N. Krupiński), napisana pod kierunkiem dr Jacka Gada oraz Transformacja gospodarcza Chin (P. Bęczkowski), powstałą pod kierunkiem prof. Piotra Urbanka. Laureaci mają zagwarantowaną publikację artykułu w czasopiśmie naukowym PTE. Otrzymują także nagrody o łącznej wartości do 2 tys. zł.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne już od dziewięciu lat organizuje konkurs, który na celu promowanie autorów najlepszych prac magisterskich z zakresu nauk ekonomicznych, popularyzację nauk ekonomicznych wśród studentów wyższych uczelni oraz promocję przedsięwzięć PTE.


Oprac.: (sb)