Nominacje profesorskie

07-06-2017

Kolejnej grupie nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki wręczone zostały akty nominacyjne nadające tytuł naukowy profesora. Uroczystość odbyła się w 26 stycznia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.


Tytuł ten otrzymało, min., czworo naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego: Barbara Bogołębska , profesor nauk humanistycznych (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym); Andrzej Indrzejczak , profesor nauk humanistycznych (Katedra Logiki i Metodologii Nauk na Wydziale Filozoficzno-Historycznym); Witold Kulesza , profesor nauk prawnych (Katedra Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji); Marek Ostrowski , profesor nauk humanistycznych (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym).

Akty nominacyjne wręczył Andrzej Duda, prezydent RP.

Oprac.: (sb)