Miasto chroni pieszych

07-06-2017

Tylko w roku minionym wydarzyło się w Łodzi 1713 wypadków drogowych, w tym 265 z udziałem pieszych. Statystyki pokazują, że grupą najwyższego ryzyka na łódzkich drogach stanowią nadal przechodnie.


Fot. DB

Biorąc pod uwagę, iż wzrasta systematycznie liczba pojazdów, wady ma sieć komunikacyjna, zachodzą też w niej zmiany wiążące się z przebudowami i remontami – problem zapewniania bezpieczeństwa na drodze staje jednym kluczowych. Ciągle aktualne pozostają również pytania: dlaczego niechronieni użytkownicy ruchu uczestniczą w niemal co szóstym wypadku drogowym, jak można temu zapobiegać i jakie są najlepsze praktyki w tym zakresie?

Dlatego Komenda Miejska Policji w Łodzi oraz Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce działające na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zdecydowały o wspólnej organizacji cyklu konferencji tematycznych Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Łódź chroni…

Przedstawiciele świata nauki, służb bezpieczeństwa, instytucji i firm zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa na drogach 23 maja dyskutowali na Wydziale Zarządzania UŁ podczas pierwszej edycji konferencji, którą poświęcono tzw. niechronionym uczestnikom ruchu (nieosłoniętym przez karoserię) – pieszym, rowerzystom, motorowerzystom oraz motocyklistom. Celem obrad było wskazanie zagrożeń na drodze ale też i metod zapobiegania wypadkom z udziałem pieszych i rowerzystów. Ważny element spotkania stanowiło też zwrócenie uwagi na zwiększenie świadomości uczestników ruchu drogowego. Jest to niezwykle istotne, gdyż bezpieczeństwo niechronionego uczestnika ruchu zależy przede wszystkim od człowieka, jego wiedzy i zachowania jako uczestnika ruchu drogowego, ale także od inteligentnych systemów znajdujących się w autach, umożliwiających uchronienie kierowcy od błędów rozwiązań inżynieryjnych.

Dlatego też uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami wspierającymi kierowców i zapobiegającymi uniknięciu trudnych sytuacji na drodze. Mogli też oni dowiedzieć się jak Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) wpływają na poprawę bezpieczeństwa użytkowników tras komunikacyjnych.