Pamięci uczonego, nauczyciela akademickiego i społecznika

07-06-2017

W siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego odbyła się 24 kwietnia sesja poświęcona pamięci prof. Stanisława Liszewskiego, przez blisko ćwierć wieku prezesa korporacji uczonych Łodzi.


Spotkanie otworzył prof. Antoni Różalski , prezes ŁTN, rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas sesji wygłoszone zostały dwa referaty; prof. Anita Wolaniuk mówiła o prof. S. Liszewskim jako o twórcy łódzkich szkół geografii miast i geografii turyzmu, a prof. Wanda Małgoerzata Krajewska skoncentrowała się na postaci profesora jako animatorze życia akademickiego w Łodzi.

Profesor Stanisław Liszewski (1940–2016)

Profesor Stanisław Liszewski (1940–2016)

Fot. Adam Golański

Tekst drugiego z wystąpień publikujemy na dalszych kolumnach tego numeru Kroniki.

Wspomnieniami o Profesorze dzielili się Jego najbliżsi współpracownicy, uczniowie i ludzie związani z Nim działalnością społeczną.

Sesję poprzedziło odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci uczonemu o treści następującej:


PAMIĘCI

PROFESORA STANISŁAWA LISZEWSKIEGO

1940-2016

PREZESA

ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

1991 - 2015

REKTORA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

1996-2002

DOCTORA HONORIS CAUSA

POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ I UNIWERSYTETU W PRESZOWIE

HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA ŁODZI

WYBITNEGO AUTORYTETU I UCZONEGO - GEOGRAFA I URBANISTY

ANIMATORA ŻYCIA AKADEMICKIEGO W ŁODZI

ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

23 KWIETNIA 2017Tablicę umieszczono na ścianie zewnętrznej pałacyku stanowiącego siedzibę Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Oprac.: (sb)