Zasłużeni dla Łodzi

07-06-2017

Przyznane zostały tegoroczne Nagrody Miasta Łodzi. Rada miejska honoruje nimi za wybitne osiągnięcia w działalności zawodowej lub społecznej w ciągu ostatnich pięciu lat, szczególnie w zakresie twórczości naukowej, artystycznej oraz działalności gospodarczej.


Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Łodzi otrzymały je 15 maja cztery osoby indywidualne oraz zbiorowo twórcy łódzkich Uniwersytetów Trzeciego Wieku: prof. Andrzej Koziarski , Alicja Korytkowska , dr Brygida Butrymowicz . Utworzone od podstaw dwadzieścia jeden lat temu placówki na Uniwersytecie Łódzkim i ponad dziesięć lat później na Politechnice Łódzkiej, cieszą się wciąż rosnącą popularnością. Dzięki nim seniorzy mogą aktywnie uczestniczyć w życiu miasta. Obydwie laureatki nagrody zbiorowej od wielu lat związane są z Uniwersytetem Łódzkim.

Nagrody Miasta Łodzi przyznaje się raz w roku z okazji Święta Miasta Łodzi przypadającego 15 maja.

Ponadto wręczonych zostało osiemnaście indywidualnych i dwie zbiorowe Odznaki Za Zasługi dla Miasta Łodzi . Przyznaje je rada miejska za działalność na rzecz miasta godną szczególnego uznania. Odznaki nadawane są dwa razy w roku; 11 listopada okazji Święta Niepodległości i 15 maja z okazji święta Łodzi

x x x

Historia, cieszącej się dużym prestiżem, Nagrody Miasta Łodzi sięga jeszcze okresu przedwojennego. Po raz pierwszy przyznana została w roku 1927. Jej laureatami byli, m.in.: Aleksander Świętochowski, Julian Tuwim (dwukrotnie), Aleksander Br ückner, Zofia Nałkowska, Mieczysław Jastrun, Leon Schiller, Marian Piechal.

Oprac.: (sb)