Czym skorupka za młodu nasiąknie…

07-06-2017

W auli Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej zakończyły się 23 kwietnia zajęcia kolejnej, siódmej już edycji Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci. Najmłodsi studenci wysłuchali ostatniego w tym roku akademickim wykładu nt. U Królowej Śniegu i Lodu – lodowce i lądolody , który wygłosiła dr Elżbieta Papińska z Wydziału Nauk Geograficznych. Później otrzymali dyplomy za ukończenie roku akademickiego , które podpisywał prof. Antoni Różalski, rektor UŁ.

Kolejny dyplom ukończenia Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci podpisuje prof. Antoni Różalski, rektor UŁ

Kolejny dyplom ukończenia Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci podpisuje prof. Antoni Różalski, rektor UŁ

Fot. Maciej Andrzejewski


Opiekunowie dzieci w tym samym czasie wysłuchali wykładu dr Lidii Janiszewskiej z Wydziału Nauk o Wychowaniu nt. Czym skorupka za młodu nasiąknie...” – czyli co naprawdę wynosimy z własnego dzieciństwa .

W zakończonej właśnie edycji uniwersytetu dla najmłodszych studentów, podobnie jak w poprzednich, uczestniczyło ponad pięciuset dzieci. Wzięły one udział w około siedemdziesięciu zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich i członków studenckich kół naukowych UŁ oraz partnerów – Teatru Pinokio w Łodzi oraz łódzkiego Planetarium EC1. W tym roku dzieci odkrywały, m.in., świat mikroorganizmów pod mikroskopem, rozwiązywały zagadkę kryminalną niczym Sherlock Holmes, wykonywały doświadczenia w laboratorium chemicznym.

x x x

Z najmłodszymi studentami UŁ, tuż po uroczystości zakończenia roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Łódzkim dla Dzieci, rozmawiają reporterzy lokalnych mediów

Z najmłodszymi studentami UŁ, tuż po uroczystości zakończenia roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Łódzkim dla Dzieci, rozmawiają reporterzy lokalnych mediów

Fot. Maciej Andrzejewski

Uniwersytet Łódzki dla Dzieci to bezpłatny projekt adresowany do dziewcząt i chłopców w wieku 7-12 lat oraz ich opiekunów. Program zajęć składa się z cyklu wykładów i warsztatów dla dzieci, wzorowanych na zajęciach akademickich. Podczas spotkań mali „studenci” poszerzają wiedzę, rozwijają zainteresowania i pasje, ucząc się poprzez zabawę. Każdorazowa edycja uczelni dla najmłodszych przewiduje także serię wykładów z zakresu wychowania i kształtowania postaw u najmłodszych, adresowanych do ich rodziców. Dzięki temu projektowi dzieci spędzają wolny czas w ciekawy i inspirujący sposób, mając możliwość "studiowania" na uczelni wyższej.

Oprac.: (sb)