Spotkanie europejskich profesorów prawa podatkowego

07-06-2017

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego dniach 1-3 czerwca odbył kongres Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP) – 2017 EATLP Congress: Corporate Tax Residence and Mobility Wzięło w nim udział ponad stu zagranicznych gości.


Doroczne kongresy EATLP są niezwykle ważnymi wydarzeniami w świecie nauki prawa podatkowego, stwarzającymi możliwość zapoznania z najnowszymi trendami badawczymi, przede wszystkim w zakresie europejskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Wybranie Łodzi jako gospodarza tego spotkania jest sporym wyróżnieniem i uznaniem potencjału organizacyjnego i naukowego Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ, a także jego renomy jako wiodącego polskiego ośrodka nauki prawa podatkowego na arenie międzynarodowej.

W łódzkim kongresie uczestniczyli profesorowie prawa podatkowego z najważniejszych europejskich ośrodków uniwersyteckich. Podczas kongresu analizowano zagadnienie rezydencji podatkowej osób prawnych. Kongres stanowił najważniejsze międzynarodowe wydarzenie podatkowe w Polsce w tym roku.


Oprac.: (sb)