Dar dla uczelni w Doniecku

07-06-2017

Kilkadziesiąt książek z zakresu nauk humanistycznych trafiło do Donieckiego Uniwersytetu Państwowego na Ukrainie. Publikacje stanowią dar Uniwersytetu Łódzkiego dla tamtejszej uczelni. Zorganizowaniem księgozbioru zajęła się Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. Z Ukrainy nadeszły ostatnio specjalne podziękowania za ten dar.

– Biblioteka Uniwersytecka przygotowała i przekazała Donieckiemu Uniwersytetowi Państwowemu sześćdziesiąt osiem publikacji z zakresu nauk humanistycznych, ekonomicznych i społecznych wydanych przez oficynę Uniwersytetu Łódzkiego oraz wiodące wydawnictwa polskie – mówi Tomasz Piestrzyński, dyrektor BUŁ.

Całej sprawie patronował prof. Paweł Starosta , prorektor UŁ ds. współpracy krajowej i międzynarodowej.

Pamiętając o tym, że wiedza jest wartością nadrzędną i przynależną każdemu człowiekowi, uważamy że nikt nie może zostać jej pozbawiony. Stoimy na stanowisku, że wolny dostęp do źródeł informacji i wyrównanie szans kształcenia są fundamentalnym prawem we współczesnym świecie. Mamy nadzieję, że przekazany księgozbiór przyczyni się do poszerzenia horyzontów naukowych Państwa studentów i zachęci ich do dalszej eksploracji świata – napisał, m.in., w liście do władz ukraińskiej uczelni prof. P. Starosta.

Oprac.: (sb)