Prestiżowa certyfikacja – międzynarodowe partnerstwo

07-06-2017

W odpowiedzi na wniosek z 7 kwietnia, złożony w imieniu Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Zarządzania, uczelnia otrzymała list powitalny oficjalnie potwierdzający jej członkostwo w IACBE.

Najistotniejszy fragment tego pisma brzmi następująco; University of Lodz is an Educational Member of the International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE), and has affirmed its commitment to excellence in business education.

Kolejnym krokiem ma być przystąpienie uniwersytetu do procesu akredytacji trzech programów: MBA, Business Management – bachelor, Business Management – master.

Pierwszym etapem długiego i szczegółowego procesu akredytacji będzie udział w warsztacie Developing a Comprehensive Outcomes Assessment Plan . Zostanie on przeprowadzony na uczelni 30 maja przez Paula Mallette (Director of European Operations and International Development IACBE).

Na sam proces akredytacji złożą się liczne wizyty przedstawicieli Komisji Akredytacyjnej IACBE na uniwersytecie, a także prace nad obszernym i szczegółowym raportem samooceny. Uzyskanie akredytacji będzie oznaczało nie tylko potwierdzenie jakości kształcenia, ale także wzmocnienie prestiżowego wizerunku i wiarygodności uczelni w Polsce i na arenie międzynarodowej.

x x x

IACBE, czyli International Assembly for Collegiate Business Education jest  jedną z wiodących akredytacji dla programów edukacji menedżerskiej. Członkostwo w organizacji oznacza nie tylko możliwość uzyskania prestiżowej certyfikacji, ale także nawiązania międzynarodowego partnerstwa z innymi uczelniami oraz czerpania przykładów dobrych praktyk, takich jak: działania doradcze, mentoring, szkolenia i warsztaty, wymiany studenckie i kadrowe.

Oprac.: (sb)