Muzea pod lupą studenckich badaczy

07-06-2017

Międzynarodowa współpraca członków Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego ze studentami Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Middlesex w Londynie oraz Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem ma za zadanie gromadzenie doświadczeń dotyczących lokalnych działań w zakresie edukacji filmowej oraz strategii wystawienniczych wybranych placówek muzealnych.


Członkowie kola naukowego UŁ odwiedzili kilka instytucji w Polsce, a także jedną zagraniczną i zaprezentowali swe obserwacje w skodyfikowanych notatkach, uwzględniających nie tylko strategie wystawiennicze, ale również zwracających uwagę na istotne kwestie, takie jak dostępność przestrzeni muzealnych dla osób niepełnosprawnych, działania promocyjne oraz finansowanie jednostek. Ze względu na przyjętą skrótową formę opracowania te nie pretendują do miana wyczerpujących raportów, a raczej stanowią przyczynek do dalszych analiz. Nie należy ich zatem postrzegać jako wyrokujących, choć zawarte w nich uwagi krytyczne mogą przyczynić się do poprawy warunków funkcjonowania muzeów oraz – uwzględniając cel przyjęty przez zespół badawczy – wesprzeć nowo powstające inicjatywy.

W tym kontekście wyniki badań mają pomóc w stworzeniu koncepcji nowoczesnej placówki wystawienniczo-edukacyjnej w Pradze; Narodowego Muzeum Filmowego (Národnífilmové muzeum – NaFilM).

Okładka publikacji Strategie wystawiennicze wybranych placówek muzealnych. Studia przypadków

Okładka publikacji Strategie wystawiennicze wybranych placówek muzealnych. Studia przypadków

Wynikiem prowadzonych prac jest też publikacja Strategie wystawiennicze wybranych placówek muzealnych. Studia przypadków , przygotowana przez członków Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego pod redakcją Marty Kasprzak i Moniki Rawskiej . Niezależnie od wartości naukowej może być ona postrzegana jako zbiór wskazówek, które zwiedzający muzea mogliby ewentualnie uwzględniać planując, na przykład, weekendowe wyjazdy.

Publikacja powstała, m.in., jako rezultat udziału studentów w międzynarodowym projekcie badawczym ThinkFilm, realizowanym dzięki programowi Erasmus+, Strategic Partnership for Youth na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Oprac.: (sb)