Program dla najzdolniejszych

07-06-2017

Z kilkudziesięcioma dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych w Rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego spotkał się 12 kwietnia prof. Tomasz Cieślak, prorektor UŁ ds. studenckich, który przedstawił założenia nowego programu edukacyjnego. Chodzi w nim o bezpośrednią współpracę nauczycieli i ich najlepszych uczniów z pracownikami naukowymi uczelni reprezentującymi różne dyscypliny.

Spotkanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych w Rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego

Spotkanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych w Rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego

Fot. Maciej Andrzejewski

Celem programu pn. Zdolny uczeń – świetny student jest poszerzanie pasji naukowych i zainteresowań uczniów poprzez ich indywidualne, cykliczne konsultacje z pracownikami UŁ oraz udział w odpowiednich zajęciach i badaniach prowadzonych na UŁ. W planach jest także umożliwienie biorącym w programie uczniom i nauczycielom bezpłatnego korzystania z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

Dalszymi zachętami do uczestnictwa w nim może być dla tych uczniów, którzy po maturze podejmą studia na UŁ, m.in., indywidualny program studiów już od II semestru, realizowanie projektów naukowych ze środków uzyskiwanych z programu Studenckie Granty Badawcze, jeden z najlepszych w Polsce systemów stypendialnych, ulgi w opłatach za zakwaterowanie w uczelnianych akademikach.

– Chcemy umożliwić najlepszym, najzdolniejszym i najbardziej aktywnym uczniom świadomy wybór dalszej drogi edukacji na podstawie ich wcześniejszego kontaktu z naukowcami Uniwersytetu Łódzkiego. Chodzi także o to, aby młodzi ludzie zapoznali się wcześniej z zasadami studiowania, co po zdaniu matury może im ułatwić rozpoczęcie życia akademickiego – powiedział prof. T. Cieślak.


Oprac.: (sb)